slekt.no Nybegynner

 


Bygdebøker på Internett

bilde(01.11.09) Internett er blitt et veldig nyttig medium for norske slektsgranskere. Mens det meste er gratis i Norge må man betale for de samme tjenestene i blant annet Sverige. På en rekke nettsteder kan du nå finne lokale bygdebøker som er scannet inn og gjort søkbare. Det samme gjelder for slektsbøker med oversikt over slekter.

Av Morten Kjellesvig (02.11.2009)

Bygdebøker er brukt som både stikkord for både gårds- og slektshistorie, generell bygdehistorie, byhistorie og regionshistorie (distriktshistorie). Bygdebøkene er primært reittet mot et lokalt publikum, og er skrevet på lokalt oppdrag (ofte for en kommune eller et historielag, ofte sponset av lokalbanken). Dette skiller disse bøkene fra andre historiske forskingsarbeid med lokalsamfunnet som ramme.Ordet bygdebok blir i dag mest brukt om de to sjangrene gårds- og slektshistorie og generell bygdehistorie, men kan også omhandle byhistorie og distrikts-regionshistorie.Tradisjonelt har “bygdebok” vært et større eller mindre bokverk – ofte i flere bind, som i tillegg til gårds-og slektshistorie har inneholdt allmennhistorisk stoff om livet i bygda, slektsskap og boforhold samt en oppramsing av beboere på de forskjellige gårdene. I tillegg er ofte geologien i området, flora og fauna, stedsnavn og andre emner knyttet til så som rettstvister.Veldig mange av bygdebøkene kommer fra begynnelsen av 1900-tallet i et nært samarbeid med historikere som Oscar Albert Johnsen, Yngvar Nielsen og Edv. Bull d.e. på den ene siden, og dyktige amatører som Lorens Berg, Ivar Kleiven og Jacob Aaland på den andre. I 1906 ble det på initiativ av Den norske historiske forening utarbeidet en storstilt plan for bygdebokarbeid, som la mønster for en systematisk utarbeidelse av både gårds- og slektshistorie, by-, bygde- og regionshistorie.I de påfølgende åra ble det arrangert en rekke kurs, og Lorens Berg ga ut “Arbeidsveiledning i lokalhistoriske undersøkelser” (1914) og Edv. Bull d.e. sitt foredrag “Bygdehistoriens oppgaver”. Det siste blet fremført på bygdehistoriske kurs i Bergen 1918, Hamar og Kristiansand 1919.Fra 1922 fikk lokalhistorikerne et faglig forum i tidsskriftet ”Heimen”, som ble utgitt av Landslaget for bygde- og byhistorie. En av hovedoppgavene for både organisasjonen og tidsskriftet var nettopp å fremme arbeidet med gode bygdebøker. Organisasjonen endret i 1982 navn til Landslaget for lokalhistorie.På Landslagets initiativ opprettet Stortinget i 1955 Norsk lokalhistorisk institutt (NLI), et statlig organ som på permanent basis skulle arbeide med det faglige innen den bygde-, by- og regionshistoriske virksomheten.Begrepet ”bybok” ble forsøkt innført som en parallell til bygdebok og i Lorens Bergs “Arbeidsveiledning i lokalhistoriske undersøkelser” er det egne avsnitt som omhandler “bybøker”. Førstebind av Tønsbergs historie ble i 1928 utgitt av “Tønsberg bybokkomité”.

Nyttige lenker:

Lokalhistorisk institutts oversikt over bygdebøker på Internett
Slekt1.coms oversikt over digitale bygdebøker


Utskriftsvennlig versjon

Søk


Søk

Nedenfor finner du en kortversjon. Les hele artikkelen her!

Snakk med eldre slektninger - nå
Eldre slektninger er ofte de beste og nærmeste kildene du har. Snakk med dem om alt de vet om familien, men gjør det nå.

Bygdebøker - gode sekundærkilder
I mange kommuner og bygder er det laget bygdebøker med gårds- og slektshistorie. Her kan du ofte finne informasjon om slekta og om gårder/steder hvor familien har bodd.

Folketellinger i Digitalarkivet
I folketellingene finner du navnene på alle som bodde på et bosted på en bestemt dato. Det betyr at du ofte finner far, mor og barn.

Kirkebøker
Kirkebøker er blant slektsgranskernes aller viktigste kilder. I kirkebøkene finnes dåp, konfirmasjon, vielse og dødsfall.

Still spørsmål - og få hyggelige svar
Det finnes flere elektroniske diskusjonsfora på internett. Her kan du be om hjelp - både helt grunnleggende hjelp og mer avanserte spørsmål.

Meld deg inn i en forening
Som medlem i en slektsgranskerforening eller et historielag treffer du andre som driver med samme hobby. Der får du også hjelp og veiledning.

Skriv ned alle opplysninger du finner
Du tror kanskje at du kommer til å huske det du leser og får høre om dine aner (aner er dine forfedre/-mødre). Det kommer du ikke til å gjøre. Kjøp deg derfor penn og papir med en gang, og gjør det til en vane å notere ned alle opplysninger du finner.

Skriv ned hvor du har funnet opplysningene
Du tror kanskje også at du kommer til å huske hvor du fant opplysningene. Det gjør du heller ikke. Om ett år trenger du å kontrollere om fødselsdatoen til tippoldemor var riktig. Da er det lurt å ha skrevet ned hvor du fant den opplysningen.

Ikke stol på alle kilder
Ikke alt du kommer over av informasjon er riktig. Opplysninger du finner på internett, i slektsbøker eller bygdebøker, er resultat av hva noen andre tror er riktig. Det er ofte ikke det.

Vær systematisk
Som slektsgransker kommer du til å samle haugevis med informasjon. System og orden er derfor viktig.

Lær deg det grunnleggende
Hvis du bruker litt tid på å lære litt om slektsgransking før du starter arbeidet, har du sannsynligvis spart deg for mye dobbeltarbeide.

Ikke bare hva, når og hvor, men også hvordan og hvorfor
Mange slektsgranskere samler på navn, datoer og steder. Senere oppdager de også at de skulle ha funnet ut mer om hvordan og hvorfor begivenhetene oppsto.

Vær ærlig
Ikke skryt på deg kongelige og adelige eller store gårder og pompøse historier. De fleste av oss har småkårsfolk som aner. Ikke gjør historien finere enn den er.

Del kunnskapene med andre
Det er mange som ønsker å få vite om slekten sin. Vær rundhåndet og raus når andre trenger hjelp og informasjon fra deg. Du vil få minst like mye i retur. Slektsgranskere er hyggelige mennesker - vi hjelper gjerne hverandre .

Ha det gøy
Slektsgransking er en spennende og morsom hobby. Den har den fordelen at du kan legge den til side når motivasjonen ikke er på topp, og så kan du ta den opp igjen når krefter og arbeidslyst flommer over. Og du blir aldri ferdig. Det er alltid nye opplysninger og personer å finne. Alltid. Ha det gøy!

ANNONSER: