slekt.no Nybegynner

 


Endelig!

bilde(11.04.05) DIS-Norges medlemsblad har fått en stor ansiktsløftning. Det har fått nytt utseende, men aller viktigst: Innholdet har tatt et kvantesprang. Slekt og data framstår nå som et meget bra tidsskrift for slektsgranskere. Den nye redaktøren, Tone Eli Moseid, har valgt å velge ‘Lov og rett’ som tema i årets første utgave av bladet. Det er et klokt og interessant valg.

Av Lars H Alstadsæter (11.04.2005)

Moseid skriver i sin lederartikkel at det er tydelig at mange slektsgranskere trenger å få bedret sin kompetanse på dette området. Hun skriver at “vi må alle ha et visst nivå av kunnskap om lover og regler som gjelder personvern, som gjelder retten til innsyn i arkivene, og ikke minst de lover og regler som gjelder for den digitale verden…”.En rask gjennomgang av et tilfeldig utvalg norske nettsider med slektsdata viser at lover og regler ofte brytes.I Slekt og data finnes en artikkel om lov og rett på nettet. Der omtales opphavsrettsspørsmål og publiseringsspørsmål. Dette burde være obligatorisk lesing for alle slektsgranskere som skal publisere sine forskningsresultater.Like viktig er reglene om personvern. Også dette temaet har fått bred omtale i bladet. Det samme har slektsgranskeres tilgang til flere typer offentlige arkiver. Og til slutt er det en nyttig artikkel om bruk og publisering av bilder.Det er ikke bare innholdsmessig kvaliteten har økt. Redaktøren har ryddet opp i oppbyggingen av bladet. Først kommer det faglige innholdet, deretter foreningsstoffet. På den måten framstår bladet mer som et fagblad og mindre som et medlemsblad. Det er en bra utvikling. Dessuten har redaktøren heldigvis kastet ut mye organisasjonsinformasjon som medlemmene like gjerne kan finne på foreningens nettsider.Bladet har også fått en ny visuell profil. Den nye profilen er nøktern, men gir et seriøst og ryddig inntrykk. Noen innkjøringsproblemer er det, blant annet er det noe tekst som har forsvunnet. Og for første gang har vi sett et medlemsblad kjemisk renset for foreningens logo.Med denne utgaven av Slekt og data har DIS-Norge fått et medlemsblad med stor faglig tyngde og troverdighet. Vi venter spent på fortsettelsen.

Nyttige lenker:

DIS-Norges nettsider.


Utskriftsvennlig versjon

Søk


Søk

Nedenfor finner du en kortversjon. Les hele artikkelen her!

Snakk med eldre slektninger - nå
Eldre slektninger er ofte de beste og nærmeste kildene du har. Snakk med dem om alt de vet om familien, men gjør det nå.

Bygdebøker - gode sekundærkilder
I mange kommuner og bygder er det laget bygdebøker med gårds- og slektshistorie. Her kan du ofte finne informasjon om slekta og om gårder/steder hvor familien har bodd.

Folketellinger i Digitalarkivet
I folketellingene finner du navnene på alle som bodde på et bosted på en bestemt dato. Det betyr at du ofte finner far, mor og barn.

Kirkebøker
Kirkebøker er blant slektsgranskernes aller viktigste kilder. I kirkebøkene finnes dåp, konfirmasjon, vielse og dødsfall.

Still spørsmål - og få hyggelige svar
Det finnes flere elektroniske diskusjonsfora på internett. Her kan du be om hjelp - både helt grunnleggende hjelp og mer avanserte spørsmål.

Meld deg inn i en forening
Som medlem i en slektsgranskerforening eller et historielag treffer du andre som driver med samme hobby. Der får du også hjelp og veiledning.

Skriv ned alle opplysninger du finner
Du tror kanskje at du kommer til å huske det du leser og får høre om dine aner (aner er dine forfedre/-mødre). Det kommer du ikke til å gjøre. Kjøp deg derfor penn og papir med en gang, og gjør det til en vane å notere ned alle opplysninger du finner.

Skriv ned hvor du har funnet opplysningene
Du tror kanskje også at du kommer til å huske hvor du fant opplysningene. Det gjør du heller ikke. Om ett år trenger du å kontrollere om fødselsdatoen til tippoldemor var riktig. Da er det lurt å ha skrevet ned hvor du fant den opplysningen.

Ikke stol på alle kilder
Ikke alt du kommer over av informasjon er riktig. Opplysninger du finner på internett, i slektsbøker eller bygdebøker, er resultat av hva noen andre tror er riktig. Det er ofte ikke det.

Vær systematisk
Som slektsgransker kommer du til å samle haugevis med informasjon. System og orden er derfor viktig.

Lær deg det grunnleggende
Hvis du bruker litt tid på å lære litt om slektsgransking før du starter arbeidet, har du sannsynligvis spart deg for mye dobbeltarbeide.

Ikke bare hva, når og hvor, men også hvordan og hvorfor
Mange slektsgranskere samler på navn, datoer og steder. Senere oppdager de også at de skulle ha funnet ut mer om hvordan og hvorfor begivenhetene oppsto.

Vær ærlig
Ikke skryt på deg kongelige og adelige eller store gårder og pompøse historier. De fleste av oss har småkårsfolk som aner. Ikke gjør historien finere enn den er.

Del kunnskapene med andre
Det er mange som ønsker å få vite om slekten sin. Vær rundhåndet og raus når andre trenger hjelp og informasjon fra deg. Du vil få minst like mye i retur. Slektsgranskere er hyggelige mennesker - vi hjelper gjerne hverandre .

Ha det gøy
Slektsgransking er en spennende og morsom hobby. Den har den fordelen at du kan legge den til side når motivasjonen ikke er på topp, og så kan du ta den opp igjen når krefter og arbeidslyst flommer over. Og du blir aldri ferdig. Det er alltid nye opplysninger og personer å finne. Alltid. Ha det gøy!

ANNONSER: