slekt.no Nybegynner

 


Er du arving til den engelske trone?

bilde(21.01.07) Den siste uka har flere norske medier etterlyst mulige arvinger til den engelske tronen. Sannsynligvis er det flere tusen av dem. Og sannsynligvis er etterlysningen en PR-kampanje for markeringen av slaget ved Hastings i 1066. Og nok en gang har journalister kastet seg på en slik PR-kampanje.

Av Lars H Alstadsæter (21.01.2007)

Den siste tiden har det dukket opp annonser i britiske, amerikanske, tyske, australske og norske medier med spørsmålet: “Kan du følge ditt slektstre tilbake til 1066? Kan dine forfedre ha krevd retten til den engelske trone?” Annonsene har forårsaket redaksjonell omtale av saken i en rekke medier.1066 var året da normannerhertugen Vilhelm Erobreren invaderte England, beseiret og drepte Harold Godwinson i slaget ved Hastings og besteg den engelske tronen. Harolds sønn og arving Edgar Ætheling (Aetheling) godtok senere Vilhelm som konge. Hvis Vilhelm Erobreren hadde tapt ved Hastings eller senere, kunne England vært et helt annet land enn i dag. Engelskmennene ville trolig da sett på oss skandinaver som sine nærmeste frender og allierte, mener forskeren Nick Barratt i English Heritage.Og det er nettopp organisasjonen English Heritage som står bak annonsene og etterlysningen.English Heritage er kommisjonen for historiske bygninger og monumenter i England. De spør altså dette spørsmålet: “Are you of Edgar the Ætheling’s lineage and believe you have a legitimate claim?” Hvis det er tilfellet kan du ha retten til den engelske trone.Problemet er at Edgar sannsynligvis har titusentalls eller kanskje hundretusentalls nålevende etterkommere. Så krever du den engelske tronen må du nok konkurrere med ganske mange andre. Dessuten er det slik at de fleste nordmenn ikke kan følge anene sine lenger tilbake enn til 1600-tallet. Da mangler du 600 år for å komme til 1066. Norske kirkebøker, som er den viktigste primærkilden for de fleste norske slektsgranskere, begynner først i 1623. Det er kirkeboka for Andebu i Vestfold som er bevart fra 1623. Andre kirkebøker begynner senere. Derfor er det et fåtall nordmenn som kan føre sine aner tilbake til før 1600-tallet.Fordelen med en slik etterlysning og en slik medieomtale er selvfølgelig at den øker interessen for slektsgransking. Men noen ny engelsk tronarving dukker nok ikke opp. Og 6. februar åpner en ny utstilling om slaget ved Hastings i 1066. Og det er markedsføringen av den utstillingen som har fått norske medier til å skrive om denne saken. Det er en god PR-jobb av English Heritage.

Nyttige lenker:

English Heritage: Claimants to the English Throne
Aftenposten.no: Tronarving etterlyses
Bergens Tidende (bt.no): Arvinger etterlyses


Utskriftsvennlig versjon

Søk


Søk

Nedenfor finner du en kortversjon. Les hele artikkelen her!

Snakk med eldre slektninger - nå
Eldre slektninger er ofte de beste og nærmeste kildene du har. Snakk med dem om alt de vet om familien, men gjør det nå.

Bygdebøker - gode sekundærkilder
I mange kommuner og bygder er det laget bygdebøker med gårds- og slektshistorie. Her kan du ofte finne informasjon om slekta og om gårder/steder hvor familien har bodd.

Folketellinger i Digitalarkivet
I folketellingene finner du navnene på alle som bodde på et bosted på en bestemt dato. Det betyr at du ofte finner far, mor og barn.

Kirkebøker
Kirkebøker er blant slektsgranskernes aller viktigste kilder. I kirkebøkene finnes dåp, konfirmasjon, vielse og dødsfall.

Still spørsmål - og få hyggelige svar
Det finnes flere elektroniske diskusjonsfora på internett. Her kan du be om hjelp - både helt grunnleggende hjelp og mer avanserte spørsmål.

Meld deg inn i en forening
Som medlem i en slektsgranskerforening eller et historielag treffer du andre som driver med samme hobby. Der får du også hjelp og veiledning.

Skriv ned alle opplysninger du finner
Du tror kanskje at du kommer til å huske det du leser og får høre om dine aner (aner er dine forfedre/-mødre). Det kommer du ikke til å gjøre. Kjøp deg derfor penn og papir med en gang, og gjør det til en vane å notere ned alle opplysninger du finner.

Skriv ned hvor du har funnet opplysningene
Du tror kanskje også at du kommer til å huske hvor du fant opplysningene. Det gjør du heller ikke. Om ett år trenger du å kontrollere om fødselsdatoen til tippoldemor var riktig. Da er det lurt å ha skrevet ned hvor du fant den opplysningen.

Ikke stol på alle kilder
Ikke alt du kommer over av informasjon er riktig. Opplysninger du finner på internett, i slektsbøker eller bygdebøker, er resultat av hva noen andre tror er riktig. Det er ofte ikke det.

Vær systematisk
Som slektsgransker kommer du til å samle haugevis med informasjon. System og orden er derfor viktig.

Lær deg det grunnleggende
Hvis du bruker litt tid på å lære litt om slektsgransking før du starter arbeidet, har du sannsynligvis spart deg for mye dobbeltarbeide.

Ikke bare hva, når og hvor, men også hvordan og hvorfor
Mange slektsgranskere samler på navn, datoer og steder. Senere oppdager de også at de skulle ha funnet ut mer om hvordan og hvorfor begivenhetene oppsto.

Vær ærlig
Ikke skryt på deg kongelige og adelige eller store gårder og pompøse historier. De fleste av oss har småkårsfolk som aner. Ikke gjør historien finere enn den er.

Del kunnskapene med andre
Det er mange som ønsker å få vite om slekten sin. Vær rundhåndet og raus når andre trenger hjelp og informasjon fra deg. Du vil få minst like mye i retur. Slektsgranskere er hyggelige mennesker - vi hjelper gjerne hverandre .

Ha det gøy
Slektsgransking er en spennende og morsom hobby. Den har den fordelen at du kan legge den til side når motivasjonen ikke er på topp, og så kan du ta den opp igjen når krefter og arbeidslyst flommer over. Og du blir aldri ferdig. Det er alltid nye opplysninger og personer å finne. Alltid. Ha det gøy!

ANNONSER: