slekt.no Nybegynner

 


Familiearkiv skal bli bedre

(04.07.03) Det norske slektsdataprogrammet Royal Familiearkiv har mange brukere, men DIS-Norge advarer mot å bruke programmet. De siste dagene har det også versert rykter om at produsenten er konkurs. Produsenten avviser dette, og nå lover han at programmet skal videreutvikles og bli bedre.

Av Lars H Alstadsæter (03.07.2003)

I programvaretesten til DIS-Norge advares det mot å bruke Royal Familiearkiv. DIS-Norge skriver: “Import/eksport rutinene har fatale feil, unngå bruk/kjøp inntil feil er rettet”. Lederen for DIS-Norges programvaretest, Ole Bjørn Darrud har skrevet et åpent brev til produsenten av Familiearkiv, Royal Software. I dette brevet skriver Darrud blant annet:Det er kanskje kjent at Familiearkiv ikke kommer spesielt godt ut i denne testen. Det er flere grunnleggende egenskaper som er fraværende/ikke fungerer i programmet. Dette er gjentatte ganger påpekt overfor Geir Bratlie de siste 12-18 månedene uten respons. Det er beklagelig at norske slektsforskere ikke får gode alternativ på norsk.

Som ansvarlig for testingen i DIS-Norge har jeg derfor ikke noe annet valg enn å fraråde slektsforskere å benytte Familiearkiv. DIS-Norge vil med det første fjerne testresultatene ang. Familiearkiv og legge ut en klar advarsel for å unngå at noen skulle la seg lure av Royal Softwares villedende markedsføring på hjemmesiden http://www.royal.no/.

DIS-Norge anbefaler alle brukere av Familiearkiv å finne seg et annet program. En tidligere bruker av Familiearkiv har laget “en nødutgang” slik at nåværende brukere kan få med seg innlagt informasjon over til andre program.
Den siste uka har det også kommet påstander om at Royal Software er konkurs. Påstandene har blant annet dukket opp på DIS-Norges interne diskusjonsforum.Heldigvis kan eieren av Royal Software avkrefte ryktene om konkurs. Han kommer også med løfter om at dataprogrammet Familiearkiv skal videreutvikles. På firmaets nettsider skriver han at “Royal Software drives i beste velgående, og Familiearkiv vil bli videreutviklet”.Det finnes få norske dataprogram for slektsgranskere. Det er derfor positivt at norske firmaer påtar seg oppgaven med å lage norsk programvare. Men vi må stille samme krav til disse programmene som vi stiller til utenlandske programmer. DIS-Norge har påpekt svakheter ved Familiearkiv. Det er bra. Produsenten har lovet å utbedrede manglene. Også det er bra. Så vil høsten vise om Familiearkiv igjen blir et dataprogram som kan anbefales for norske slektsgranskere.

Nyttige lenker:

Nettsidene til Royal - produsenten av Familiearkiv.


Utskriftsvennlig versjon

Søk


Søk

Nedenfor finner du en kortversjon. Les hele artikkelen her!

Snakk med eldre slektninger - nå
Eldre slektninger er ofte de beste og nærmeste kildene du har. Snakk med dem om alt de vet om familien, men gjør det nå.

Bygdebøker - gode sekundærkilder
I mange kommuner og bygder er det laget bygdebøker med gårds- og slektshistorie. Her kan du ofte finne informasjon om slekta og om gårder/steder hvor familien har bodd.

Folketellinger i Digitalarkivet
I folketellingene finner du navnene på alle som bodde på et bosted på en bestemt dato. Det betyr at du ofte finner far, mor og barn.

Kirkebøker
Kirkebøker er blant slektsgranskernes aller viktigste kilder. I kirkebøkene finnes dåp, konfirmasjon, vielse og dødsfall.

Still spørsmål - og få hyggelige svar
Det finnes flere elektroniske diskusjonsfora på internett. Her kan du be om hjelp - både helt grunnleggende hjelp og mer avanserte spørsmål.

Meld deg inn i en forening
Som medlem i en slektsgranskerforening eller et historielag treffer du andre som driver med samme hobby. Der får du også hjelp og veiledning.

Skriv ned alle opplysninger du finner
Du tror kanskje at du kommer til å huske det du leser og får høre om dine aner (aner er dine forfedre/-mødre). Det kommer du ikke til å gjøre. Kjøp deg derfor penn og papir med en gang, og gjør det til en vane å notere ned alle opplysninger du finner.

Skriv ned hvor du har funnet opplysningene
Du tror kanskje også at du kommer til å huske hvor du fant opplysningene. Det gjør du heller ikke. Om ett år trenger du å kontrollere om fødselsdatoen til tippoldemor var riktig. Da er det lurt å ha skrevet ned hvor du fant den opplysningen.

Ikke stol på alle kilder
Ikke alt du kommer over av informasjon er riktig. Opplysninger du finner på internett, i slektsbøker eller bygdebøker, er resultat av hva noen andre tror er riktig. Det er ofte ikke det.

Vær systematisk
Som slektsgransker kommer du til å samle haugevis med informasjon. System og orden er derfor viktig.

Lær deg det grunnleggende
Hvis du bruker litt tid på å lære litt om slektsgransking før du starter arbeidet, har du sannsynligvis spart deg for mye dobbeltarbeide.

Ikke bare hva, når og hvor, men også hvordan og hvorfor
Mange slektsgranskere samler på navn, datoer og steder. Senere oppdager de også at de skulle ha funnet ut mer om hvordan og hvorfor begivenhetene oppsto.

Vær ærlig
Ikke skryt på deg kongelige og adelige eller store gårder og pompøse historier. De fleste av oss har småkårsfolk som aner. Ikke gjør historien finere enn den er.

Del kunnskapene med andre
Det er mange som ønsker å få vite om slekten sin. Vær rundhåndet og raus når andre trenger hjelp og informasjon fra deg. Du vil få minst like mye i retur. Slektsgranskere er hyggelige mennesker - vi hjelper gjerne hverandre .

Ha det gøy
Slektsgransking er en spennende og morsom hobby. Den har den fordelen at du kan legge den til side når motivasjonen ikke er på topp, og så kan du ta den opp igjen når krefter og arbeidslyst flommer over. Og du blir aldri ferdig. Det er alltid nye opplysninger og personer å finne. Alltid. Ha det gøy!

ANNONSER: