slekt.no Nybegynner

 


Gedcom til glede og besvær?

(07.06.06) Bruker du et slektsdataprogram har du kanskje hørt om Gedcom.  Og kanskje får du bruk for Gedcom hvis du skal utveksle data med andre slektsgranskere. Da er det viktig å vite om ditt dataprogram kan “snakke” Gedcom på en god måte. Du trenger kanskje også Gedcom hvis du vil bytte fra et dataprogram til et annet uten å måtte skrive inn all informasjonen en gang til.

Av Lars H Alstadsæter (07.06.2006)

Hvis du skal kjøpe et dataprogram for å lagre slektsinformasjon, bør du kjøpe et program som har mulighet for å eksportere (flytte) informasjon til Gedcom-format. Da kan du ta med deg mesteparten av informasjonen du har lagt inn i et dataprogram til et annet program. Den amerikanske organisasjonen Gentech har laget en sammenligning som viser hvor gode de enkelte dataprogrammene er til å bruke Gedcom.Gedcom står for GEnealogical Data COMmunications (altså “genealogisk datakommunikasjon”) og er en protokoll (filformat eller en måte å strukturere informasjon på) som er utviklet av Family History Department (FHD) hos mormonerne i Salt Lake City, USA. Tanken bak Gedcom er å lage et verktøy for å utveksle informasjon mellom slektsgranskere.Det finnes flere ulike versjoner av Gedcom. Det er kun den siste versjonen, 5.5, som sørger for at du får med deg det meste av den informasjonen du har lagret i dataprogrammet ditt.Selv om Gedcom finnes i flere ulike versjoner, er det bare noen av dem som er “offisielle”. Versjon 4.0 og 5.5 er offisielle, mens versjoner mellom 5.0 og 5.4 er “kladdeutgaver”. Hvis dataprogrammet du bruker bare kan lagre Gedcom-filer i en av “kladdeversjonene” kan du få problemer når du skal importere (hente) en slik fil inn i et annet program.Versjon 5.5 tar vare på mer av informasjonen du har lagret enn det versjon 4.0 gjør. Men selv om du lagrer slektsdataene dine i Gedcom-format 5.5, så må du regne med å legge inn en del opplysninger manuelt når du bytter dataprogram.Allikevel: Skal du kjøpe et slektsdataprogram bør du forsikre deg om at dette programmet kan importere (hente) og eksportere (lagre) data i Gedcom 5.5-format. Dermed er du sikret den beste muligheten for å utveksle informasjon med andre slektsgranskere, og du kan ta med deg informasjon til et nytt dataprogram.

Nyttige lenker:

Gentechs oversikt over ulike programmers Gedcom-kvaliteter
Gedcom 5.5-standarden
Cyndi’s List: Nettsteder med informasjon om Gedcom


Utskriftsvennlig versjon

Søk


Søk

Nedenfor finner du en kortversjon. Les hele artikkelen her!

Snakk med eldre slektninger - nå
Eldre slektninger er ofte de beste og nærmeste kildene du har. Snakk med dem om alt de vet om familien, men gjør det nå.

Bygdebøker - gode sekundærkilder
I mange kommuner og bygder er det laget bygdebøker med gårds- og slektshistorie. Her kan du ofte finne informasjon om slekta og om gårder/steder hvor familien har bodd.

Folketellinger i Digitalarkivet
I folketellingene finner du navnene på alle som bodde på et bosted på en bestemt dato. Det betyr at du ofte finner far, mor og barn.

Kirkebøker
Kirkebøker er blant slektsgranskernes aller viktigste kilder. I kirkebøkene finnes dåp, konfirmasjon, vielse og dødsfall.

Still spørsmål - og få hyggelige svar
Det finnes flere elektroniske diskusjonsfora på internett. Her kan du be om hjelp - både helt grunnleggende hjelp og mer avanserte spørsmål.

Meld deg inn i en forening
Som medlem i en slektsgranskerforening eller et historielag treffer du andre som driver med samme hobby. Der får du også hjelp og veiledning.

Skriv ned alle opplysninger du finner
Du tror kanskje at du kommer til å huske det du leser og får høre om dine aner (aner er dine forfedre/-mødre). Det kommer du ikke til å gjøre. Kjøp deg derfor penn og papir med en gang, og gjør det til en vane å notere ned alle opplysninger du finner.

Skriv ned hvor du har funnet opplysningene
Du tror kanskje også at du kommer til å huske hvor du fant opplysningene. Det gjør du heller ikke. Om ett år trenger du å kontrollere om fødselsdatoen til tippoldemor var riktig. Da er det lurt å ha skrevet ned hvor du fant den opplysningen.

Ikke stol på alle kilder
Ikke alt du kommer over av informasjon er riktig. Opplysninger du finner på internett, i slektsbøker eller bygdebøker, er resultat av hva noen andre tror er riktig. Det er ofte ikke det.

Vær systematisk
Som slektsgransker kommer du til å samle haugevis med informasjon. System og orden er derfor viktig.

Lær deg det grunnleggende
Hvis du bruker litt tid på å lære litt om slektsgransking før du starter arbeidet, har du sannsynligvis spart deg for mye dobbeltarbeide.

Ikke bare hva, når og hvor, men også hvordan og hvorfor
Mange slektsgranskere samler på navn, datoer og steder. Senere oppdager de også at de skulle ha funnet ut mer om hvordan og hvorfor begivenhetene oppsto.

Vær ærlig
Ikke skryt på deg kongelige og adelige eller store gårder og pompøse historier. De fleste av oss har småkårsfolk som aner. Ikke gjør historien finere enn den er.

Del kunnskapene med andre
Det er mange som ønsker å få vite om slekten sin. Vær rundhåndet og raus når andre trenger hjelp og informasjon fra deg. Du vil få minst like mye i retur. Slektsgranskere er hyggelige mennesker - vi hjelper gjerne hverandre .

Ha det gøy
Slektsgransking er en spennende og morsom hobby. Den har den fordelen at du kan legge den til side når motivasjonen ikke er på topp, og så kan du ta den opp igjen når krefter og arbeidslyst flommer over. Og du blir aldri ferdig. Det er alltid nye opplysninger og personer å finne. Alltid. Ha det gøy!

ANNONSER: