slekt.no Nybegynner

 


Hva skjer med Familiearkiv?

(20.11.04) DIS-Norge advarer mot å bruke Royal Familiearkiv. På produsentens nettsted er det mange meldinger fra frustrerte brukere. Flere brukere har også kontaktet slekt.no fordi de ikke får svar hos produsenten. - Vi skal oppdatere og videreutvikle programmet, sier produsenten i et intervju med slekt.no.

Av Lars H Alstadsæter (20.11.2004)

Royal Familiearkiv er et norskutviklet slektsdataprogram. Programmet har mange hundre brukere i Norge. I tester gjort av både DIS-Norge og slekt.no er det avdekket mangler med blant annet import- og eksportfunksjonene. DIS-Norge gikk derfor i fjor til det skritt å advare brukerne mot programmet.I et intervju med slekt.no i juli i fjor lovte produsenten at programmet skulle videreutvikles. Etter det har det vært stille. Så stille at flere brukere har byttet til andre programmer. Og flere brukere har kontaktet slekt.no for å få hjelp til å få kontakt med produsenten.Det er Royal Software, eller rettere sagt enkeltpersonforetaket Bratlies Royal Software, som utvikler og selger Royal Familiearkiv. I tillegg til å lage dette programmet oppgir foretaket på sine nettsider at de lager en rekke andre typer programvare, først og fremst for næringsdrivende. På nettsidene ser det ut som om det er utviklingen og arbeidet med forretningsprogramvaren som har vært viktigst for foretaket det siste året.Men Geir Bratlie, som eier Bratlies Royal Software, lover at også Familiearkiv skal videreutvikles. I en e-post til oss skriver han at “det som først kommer er en revidert utgave med mer komplett Gedcom eksportering. Eksporten i dag er mangelfull mht eksportering av kilder. Foreløpig er det ikke vurdert noen større oppgraderinger mht andre funksjoner i programmet annet enn eventuelt flere rapporter”.På spørsmål om hvorfor mange kunder ikke har fått svar på sine henvendelser til firmaet, svarer Bratlie at “dette er i så fall beklagelig hvis det er kunder som ikke har fått svar på sin hendvendelse. Enkelte perioder i året kan være hektiske, og pågangen stor. Vi forsøker å hjelpe de som trenger hjelp til feil eller brukerhjelp før mindre kritisk brukerstøtte. Om noen har falt utenfor, beklager vi dette”.På Familiearkivs brukerforum er det allikevel mange ubesvarte spørsmål til produsenten. Men brukerforumet er ikke et område Bratlie vil prioritere. “Diskusjonsforumet brukes ikke som et organ til support, men diskusjon brukere i mellom. Dette står også i åpningsskjermen av diskusjonsforumet. Flere av disse henvendelsene som står åpne der har både lagt inn spørsmål i forumet, samt sendt direkte mail til support. Disse blir da svart direkte til brukeren”, skriver Bratlie. Oppfordringen blir da at brukere som ønsker kontakt med Royal Software sender e-post direkte til kundeservice hos firmaet.Han lover at det nå arbeides for å lage en oppgradering som sikrer tilfredsstillende eksport/import til/fra Gedcom. I tillegg lover han flere rapportmuligheter. “Det skal komme et mer avansert etterslektstre med bl.a inngifte. Ellers kommer det bedre kilderapporter, samt utbedringer som ligger på ønskelisten fra brukere”, skriver Bratlie i en e-post til slekt.no.Og om Familiearkivs framtid skriver han følgende: “Så fremt det er brukere av Familiearkiv, vil Familiearkiv fortsette å eksistere og oppdateringer vil komme.”

Nyttige lenker:

Royal Software.


Utskriftsvennlig versjon

Søk


Søk

Nedenfor finner du en kortversjon. Les hele artikkelen her!

Snakk med eldre slektninger - nå
Eldre slektninger er ofte de beste og nærmeste kildene du har. Snakk med dem om alt de vet om familien, men gjør det nå.

Bygdebøker - gode sekundærkilder
I mange kommuner og bygder er det laget bygdebøker med gårds- og slektshistorie. Her kan du ofte finne informasjon om slekta og om gårder/steder hvor familien har bodd.

Folketellinger i Digitalarkivet
I folketellingene finner du navnene på alle som bodde på et bosted på en bestemt dato. Det betyr at du ofte finner far, mor og barn.

Kirkebøker
Kirkebøker er blant slektsgranskernes aller viktigste kilder. I kirkebøkene finnes dåp, konfirmasjon, vielse og dødsfall.

Still spørsmål - og få hyggelige svar
Det finnes flere elektroniske diskusjonsfora på internett. Her kan du be om hjelp - både helt grunnleggende hjelp og mer avanserte spørsmål.

Meld deg inn i en forening
Som medlem i en slektsgranskerforening eller et historielag treffer du andre som driver med samme hobby. Der får du også hjelp og veiledning.

Skriv ned alle opplysninger du finner
Du tror kanskje at du kommer til å huske det du leser og får høre om dine aner (aner er dine forfedre/-mødre). Det kommer du ikke til å gjøre. Kjøp deg derfor penn og papir med en gang, og gjør det til en vane å notere ned alle opplysninger du finner.

Skriv ned hvor du har funnet opplysningene
Du tror kanskje også at du kommer til å huske hvor du fant opplysningene. Det gjør du heller ikke. Om ett år trenger du å kontrollere om fødselsdatoen til tippoldemor var riktig. Da er det lurt å ha skrevet ned hvor du fant den opplysningen.

Ikke stol på alle kilder
Ikke alt du kommer over av informasjon er riktig. Opplysninger du finner på internett, i slektsbøker eller bygdebøker, er resultat av hva noen andre tror er riktig. Det er ofte ikke det.

Vær systematisk
Som slektsgransker kommer du til å samle haugevis med informasjon. System og orden er derfor viktig.

Lær deg det grunnleggende
Hvis du bruker litt tid på å lære litt om slektsgransking før du starter arbeidet, har du sannsynligvis spart deg for mye dobbeltarbeide.

Ikke bare hva, når og hvor, men også hvordan og hvorfor
Mange slektsgranskere samler på navn, datoer og steder. Senere oppdager de også at de skulle ha funnet ut mer om hvordan og hvorfor begivenhetene oppsto.

Vær ærlig
Ikke skryt på deg kongelige og adelige eller store gårder og pompøse historier. De fleste av oss har småkårsfolk som aner. Ikke gjør historien finere enn den er.

Del kunnskapene med andre
Det er mange som ønsker å få vite om slekten sin. Vær rundhåndet og raus når andre trenger hjelp og informasjon fra deg. Du vil få minst like mye i retur. Slektsgranskere er hyggelige mennesker - vi hjelper gjerne hverandre .

Ha det gøy
Slektsgransking er en spennende og morsom hobby. Den har den fordelen at du kan legge den til side når motivasjonen ikke er på topp, og så kan du ta den opp igjen når krefter og arbeidslyst flommer over. Og du blir aldri ferdig. Det er alltid nye opplysninger og personer å finne. Alltid. Ha det gøy!

ANNONSER: