slekt.no Nybegynner

 


Ny utgave av Slekt og data

bilde(23.03.06) Det finnes få slektsgranskertidsskrifter i Norge. DIS-Norges medlemsblad “Slekt og data” er i ferd med å bli ett av de beste. Årets første utgave har lokal- og privatarkiv som tema. Dermed setter bladet søkelys på en rekke viktige, men godt gjemte kilder for mange slektsgranskere.

Av Lars H Alstadsæter (24.03.2006)

I temadelen av “Slekt og data” stilles det spørsmål om vi har bruk for privatarkivene. Det er en artikkel om håndskriftsamlingen i Nasjonalbiblioteket, som inneholder mye spennende materiale for lokalhistorikere og slektsgranskere. Det er også en artikkel om arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, også dette er interessant for lokalhistorikere og slektsgranskere. Og visste du at det finnes en egen organisasjon for lokal- og privatarkiv? I Slekt og data kan du lese om Landslaget for lokal- og privatarkiv. Dessuten finnes det mange private og lokale arkiv på loft og kjellere rundt omkring i landet. Hva skjer med disse?Mens Norsk Slektshistorisk Forening (NSF) utgir to blader - ett faglig og ett medlemsblad -, utgir DIS-Norge kun ett blad. Derfor er årets første utgave av “Slekt og data” preget av at det snart er årsmøte i DIS-Norge. Årsberetning og regnskap utgjør en stor del av bladet. Viktig og kanskje interessant for de omtrent 8.000 medlemmene, men med på å svekke bladets betydning som fagtidsskrift. Men slik må det sannsynligvis være.

Nyttige lenker:

DIS-Norges nettsider.
Slekt og datas nettsider.


Utskriftsvennlig versjon

Søk


Søk

Nedenfor finner du en kortversjon. Les hele artikkelen her!

Snakk med eldre slektninger - nå
Eldre slektninger er ofte de beste og nærmeste kildene du har. Snakk med dem om alt de vet om familien, men gjør det nå.

Bygdebøker - gode sekundærkilder
I mange kommuner og bygder er det laget bygdebøker med gårds- og slektshistorie. Her kan du ofte finne informasjon om slekta og om gårder/steder hvor familien har bodd.

Folketellinger i Digitalarkivet
I folketellingene finner du navnene på alle som bodde på et bosted på en bestemt dato. Det betyr at du ofte finner far, mor og barn.

Kirkebøker
Kirkebøker er blant slektsgranskernes aller viktigste kilder. I kirkebøkene finnes dåp, konfirmasjon, vielse og dødsfall.

Still spørsmål - og få hyggelige svar
Det finnes flere elektroniske diskusjonsfora på internett. Her kan du be om hjelp - både helt grunnleggende hjelp og mer avanserte spørsmål.

Meld deg inn i en forening
Som medlem i en slektsgranskerforening eller et historielag treffer du andre som driver med samme hobby. Der får du også hjelp og veiledning.

Skriv ned alle opplysninger du finner
Du tror kanskje at du kommer til å huske det du leser og får høre om dine aner (aner er dine forfedre/-mødre). Det kommer du ikke til å gjøre. Kjøp deg derfor penn og papir med en gang, og gjør det til en vane å notere ned alle opplysninger du finner.

Skriv ned hvor du har funnet opplysningene
Du tror kanskje også at du kommer til å huske hvor du fant opplysningene. Det gjør du heller ikke. Om ett år trenger du å kontrollere om fødselsdatoen til tippoldemor var riktig. Da er det lurt å ha skrevet ned hvor du fant den opplysningen.

Ikke stol på alle kilder
Ikke alt du kommer over av informasjon er riktig. Opplysninger du finner på internett, i slektsbøker eller bygdebøker, er resultat av hva noen andre tror er riktig. Det er ofte ikke det.

Vær systematisk
Som slektsgransker kommer du til å samle haugevis med informasjon. System og orden er derfor viktig.

Lær deg det grunnleggende
Hvis du bruker litt tid på å lære litt om slektsgransking før du starter arbeidet, har du sannsynligvis spart deg for mye dobbeltarbeide.

Ikke bare hva, når og hvor, men også hvordan og hvorfor
Mange slektsgranskere samler på navn, datoer og steder. Senere oppdager de også at de skulle ha funnet ut mer om hvordan og hvorfor begivenhetene oppsto.

Vær ærlig
Ikke skryt på deg kongelige og adelige eller store gårder og pompøse historier. De fleste av oss har småkårsfolk som aner. Ikke gjør historien finere enn den er.

Del kunnskapene med andre
Det er mange som ønsker å få vite om slekten sin. Vær rundhåndet og raus når andre trenger hjelp og informasjon fra deg. Du vil få minst like mye i retur. Slektsgranskere er hyggelige mennesker - vi hjelper gjerne hverandre .

Ha det gøy
Slektsgransking er en spennende og morsom hobby. Den har den fordelen at du kan legge den til side når motivasjonen ikke er på topp, og så kan du ta den opp igjen når krefter og arbeidslyst flommer over. Og du blir aldri ferdig. Det er alltid nye opplysninger og personer å finne. Alltid. Ha det gøy!

ANNONSER: