slekt.no Nybegynner

 


Rekorder om diverse temaer

Her finner du “rekorder” som omhandler diverse temaer.

Av Lars H Alstadsæter (13.11.2004)

Samme dato flere ganger:

Og så tar vi med det litt mer ‘makabre’, jeg født 20.05., mormor død 20.05., mor død 20.05.

(Sigbjørn Sandsmark, Sira, Vest-Agder)Død to ganger:

Eit meir morosamt kuriosa frå Os i Hordaland er Ole Nilsson på Lyssand som døydde to gongar(!) ifølgje kyrkjeboka. I 1816 skriv presten av Ole Nilssen er død, 84 år gml. Heilt kurant innføring i boka, med andre ord. Men det var meir i vente: For fire og eit halvt år etter,i 1821; skriv den same presten om akkurat den same Ola’n at no er Ole Nilssen død, 88 år gml. (Det står diverre ingenting om at han evt. stod oppatt 3.dagen) Forfattaren av bygdebøkene konstanterer tørt at ‘Kva som er rett, veit me ikkje’, før han legg til at Ola ‘sutla og drakk so smått’. Så var det kan hende dét som var årsaka til Ola sine to dødsfall?: - At han låg på sprit i 4,5 år ... Alle bygder med respekt for seg sjølv har sine mysterier, og etter mi meining er dei to dødsfalla til Ola Nilsson på Lyssand fullt på høgde med jomfrufødslar.

(Terje Hatvik, Os)Lett blanding:

Min gamle grandonkel, som har hovudansvaret for at eg vart interessert i slektsgransing og lokalhistorie, hadde ein del ‘rekordhistorier’ og andre historier som eg seinare har prøvd å dokumentere. Mannen på 112 år viste seg å vere betydeleg yngre. Kvinna som var gift på 4 forskjellege gardar har eg derimot funne, like eins mannen som hadde 5 koner etter tur. Ho som døydde i barnseng i sitt eige bryllaup har eg også funne, men leitar framleis etter gode kandidatar til denne historien: ‘Ein mann som nyleg var blitt enkjemann etter andre ekteskap såg ned i vogga til dåpsbarnet han var med og feira. Nei detta var ei pen jente, jammen skal du bli tredje gifta mi du, sa han, og det vart ho’.

(Aase R Sæther, Sandane)... og en tilsvarende:

Hans Poulsen Alstrup som var kapellan i Leikanger i omkring 1650 var en dag i Sogndal for å døpe datteren til sognepresten der, Peder Hanning. Ved denne anledning skal han ved døpefonten ha sagt: ‘Jeg døber dig Margrethe - min anden Kone - i Navn Gud, Faders…’ For denne nokså ukonvensjonelle dåpsgjerning ble han senere ilagt en bot, men likefullt ble de gift. Hans Alstrups kone døde og ca. 1669 giftet han seg med Margrethe Pedersdatter Hanning.

(Knut Bryn, Molde)


Utskriftsvennlig versjon

Søk


Søk

Nedenfor finner du en kortversjon. Les hele artikkelen her!

Snakk med eldre slektninger - nå
Eldre slektninger er ofte de beste og nærmeste kildene du har. Snakk med dem om alt de vet om familien, men gjør det nå.

Bygdebøker - gode sekundærkilder
I mange kommuner og bygder er det laget bygdebøker med gårds- og slektshistorie. Her kan du ofte finne informasjon om slekta og om gårder/steder hvor familien har bodd.

Folketellinger i Digitalarkivet
I folketellingene finner du navnene på alle som bodde på et bosted på en bestemt dato. Det betyr at du ofte finner far, mor og barn.

Kirkebøker
Kirkebøker er blant slektsgranskernes aller viktigste kilder. I kirkebøkene finnes dåp, konfirmasjon, vielse og dødsfall.

Still spørsmål - og få hyggelige svar
Det finnes flere elektroniske diskusjonsfora på internett. Her kan du be om hjelp - både helt grunnleggende hjelp og mer avanserte spørsmål.

Meld deg inn i en forening
Som medlem i en slektsgranskerforening eller et historielag treffer du andre som driver med samme hobby. Der får du også hjelp og veiledning.

Skriv ned alle opplysninger du finner
Du tror kanskje at du kommer til å huske det du leser og får høre om dine aner (aner er dine forfedre/-mødre). Det kommer du ikke til å gjøre. Kjøp deg derfor penn og papir med en gang, og gjør det til en vane å notere ned alle opplysninger du finner.

Skriv ned hvor du har funnet opplysningene
Du tror kanskje også at du kommer til å huske hvor du fant opplysningene. Det gjør du heller ikke. Om ett år trenger du å kontrollere om fødselsdatoen til tippoldemor var riktig. Da er det lurt å ha skrevet ned hvor du fant den opplysningen.

Ikke stol på alle kilder
Ikke alt du kommer over av informasjon er riktig. Opplysninger du finner på internett, i slektsbøker eller bygdebøker, er resultat av hva noen andre tror er riktig. Det er ofte ikke det.

Vær systematisk
Som slektsgransker kommer du til å samle haugevis med informasjon. System og orden er derfor viktig.

Lær deg det grunnleggende
Hvis du bruker litt tid på å lære litt om slektsgransking før du starter arbeidet, har du sannsynligvis spart deg for mye dobbeltarbeide.

Ikke bare hva, når og hvor, men også hvordan og hvorfor
Mange slektsgranskere samler på navn, datoer og steder. Senere oppdager de også at de skulle ha funnet ut mer om hvordan og hvorfor begivenhetene oppsto.

Vær ærlig
Ikke skryt på deg kongelige og adelige eller store gårder og pompøse historier. De fleste av oss har småkårsfolk som aner. Ikke gjør historien finere enn den er.

Del kunnskapene med andre
Det er mange som ønsker å få vite om slekten sin. Vær rundhåndet og raus når andre trenger hjelp og informasjon fra deg. Du vil få minst like mye i retur. Slektsgranskere er hyggelige mennesker - vi hjelper gjerne hverandre .

Ha det gøy
Slektsgransking er en spennende og morsom hobby. Den har den fordelen at du kan legge den til side når motivasjonen ikke er på topp, og så kan du ta den opp igjen når krefter og arbeidslyst flommer over. Og du blir aldri ferdig. Det er alltid nye opplysninger og personer å finne. Alltid. Ha det gøy!

ANNONSER: