slekt.no Nybegynner

 


Slutten for PAF?

bilde(07.11.06) Personal Ancestral File (PAF) er ett av de mer populære dataprogrammene for slektsgranskere. Det er produsert av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (mormonerne). Flere millioner slektsgranskere bruker PAF, men nå utvikles ikke programmet videre. Dermed ser det ut som om brukere av PAF bør finne seg et annet dataprogram.

Av Lars H Alstadsæter (08.11.2006)

Ulempen med PAF er at det ikke har blitt oppgradert de siste årene. Derfor er det i dag et litt gammeldags dataprogram. Mange andre slektsdataprogrammer har i dag funksjonalitet og muligheter langt ut over det PAF kan tilby.Og nå har mormonerne bekreftet at PAF ikke blir videreutviklet. Elder Marlin K. Jensen fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige sa i et foredrag i Utah, USA for et par dager siden at PAF tidligere var et satsingsområde for mormonerne, men at i dag vil mormonerne bruke ressursene på andre områder innen slektsgransking. Årsaken er at det finnes kommersielle dataprogram som ivaretar mormonernes behov. Flere av disse programmene er gratis eller koster svært lite.Mormonerne ønsker derfor å bruke sine ressurser på å digitalisere kirkebøker og gjøre disse tilgjengelige på Internett.Du som bruker PAF bør derfor se deg om etter et annet dataprogram som kan bli ditt verktøy i årene framover. PAF har gode rutiner for eksport av informasjon til Gedcom. Derfor kan du enkelt flytte mesteparten av informasjonen din til et nytt program.

Nyttige lenker:

Våre sider om PAF.
Produsentens hjemmesider.
EOGNs artikkel om saken.


Utskriftsvennlig versjon

Søk


Søk

Nedenfor finner du en kortversjon. Les hele artikkelen her!

Snakk med eldre slektninger - nå
Eldre slektninger er ofte de beste og nærmeste kildene du har. Snakk med dem om alt de vet om familien, men gjør det nå.

Bygdebøker - gode sekundærkilder
I mange kommuner og bygder er det laget bygdebøker med gårds- og slektshistorie. Her kan du ofte finne informasjon om slekta og om gårder/steder hvor familien har bodd.

Folketellinger i Digitalarkivet
I folketellingene finner du navnene på alle som bodde på et bosted på en bestemt dato. Det betyr at du ofte finner far, mor og barn.

Kirkebøker
Kirkebøker er blant slektsgranskernes aller viktigste kilder. I kirkebøkene finnes dåp, konfirmasjon, vielse og dødsfall.

Still spørsmål - og få hyggelige svar
Det finnes flere elektroniske diskusjonsfora på internett. Her kan du be om hjelp - både helt grunnleggende hjelp og mer avanserte spørsmål.

Meld deg inn i en forening
Som medlem i en slektsgranskerforening eller et historielag treffer du andre som driver med samme hobby. Der får du også hjelp og veiledning.

Skriv ned alle opplysninger du finner
Du tror kanskje at du kommer til å huske det du leser og får høre om dine aner (aner er dine forfedre/-mødre). Det kommer du ikke til å gjøre. Kjøp deg derfor penn og papir med en gang, og gjør det til en vane å notere ned alle opplysninger du finner.

Skriv ned hvor du har funnet opplysningene
Du tror kanskje også at du kommer til å huske hvor du fant opplysningene. Det gjør du heller ikke. Om ett år trenger du å kontrollere om fødselsdatoen til tippoldemor var riktig. Da er det lurt å ha skrevet ned hvor du fant den opplysningen.

Ikke stol på alle kilder
Ikke alt du kommer over av informasjon er riktig. Opplysninger du finner på internett, i slektsbøker eller bygdebøker, er resultat av hva noen andre tror er riktig. Det er ofte ikke det.

Vær systematisk
Som slektsgransker kommer du til å samle haugevis med informasjon. System og orden er derfor viktig.

Lær deg det grunnleggende
Hvis du bruker litt tid på å lære litt om slektsgransking før du starter arbeidet, har du sannsynligvis spart deg for mye dobbeltarbeide.

Ikke bare hva, når og hvor, men også hvordan og hvorfor
Mange slektsgranskere samler på navn, datoer og steder. Senere oppdager de også at de skulle ha funnet ut mer om hvordan og hvorfor begivenhetene oppsto.

Vær ærlig
Ikke skryt på deg kongelige og adelige eller store gårder og pompøse historier. De fleste av oss har småkårsfolk som aner. Ikke gjør historien finere enn den er.

Del kunnskapene med andre
Det er mange som ønsker å få vite om slekten sin. Vær rundhåndet og raus når andre trenger hjelp og informasjon fra deg. Du vil få minst like mye i retur. Slektsgranskere er hyggelige mennesker - vi hjelper gjerne hverandre .

Ha det gøy
Slektsgransking er en spennende og morsom hobby. Den har den fordelen at du kan legge den til side når motivasjonen ikke er på topp, og så kan du ta den opp igjen når krefter og arbeidslyst flommer over. Og du blir aldri ferdig. Det er alltid nye opplysninger og personer å finne. Alltid. Ha det gøy!

ANNONSER: