slekt.no Nybegynner

 


Vil du studere slektsgransking?

bilde(15.08.08) Historisk institutt ved Høgskulen i Volda har i samarbeid med foreningen DIS-Norge etablert et høyskolestudium i slektsgransking. Det nettbaserte studiet er todelt, et grunnleggende på høsten og et viderekommende på våren.

Av Lars H Alstadsæter (15.08.2008)

De nye studiet i slektsgransking gir totalt 15 studiepoeng, 7,5 studiepoeng for hvert delemne.I første del (høsten 2008) får studentene en oversikt over de mest brukte kildene og arbeidsmetoder som benyttes i søk i kirkebøker og folketellingene. Det blir også en kort innføring i gotisk håndskrift og en første innføring i arbeidet med originalkilder i arkiv.I andre del (våren 2009) får studentene en mer systematisk kjennskap til hvordan man som slektsgransker løser forskjellige utfordringer. Blant annet skal studentane få meir systematisk kjennskap til hvordan en løser forskjellige problemer en støter på i mer videregående Studentene skal blant annet være i stand til å skrive slektsbøker og behandle slektsforhold i biografier og lokalhistorisk litteratur på en forsvarlig måte.Pensumlista viser at studiet er basert på kjent materiale for medlemmene i DIS-Norge. Dette studiet egner seg best for deg som har liten eller ingen kjennskap til slektsgransking og dets metoder.Det meste av studiet er fjernundervisning. Høgskulen i Volda, i samarbeid med DIS Norge, lager et undervisningsopplegg tilrettelagt for selvstudium via nettet.

Nyttige lenker:

Studiehåndbokas omtale av studiet i slektsgransking
Høgskulen i Volda
DIS-Norge


Utskriftsvennlig versjon

Søk


Søk

Nedenfor finner du en kortversjon. Les hele artikkelen her!

Snakk med eldre slektninger - nå
Eldre slektninger er ofte de beste og nærmeste kildene du har. Snakk med dem om alt de vet om familien, men gjør det nå.

Bygdebøker - gode sekundærkilder
I mange kommuner og bygder er det laget bygdebøker med gårds- og slektshistorie. Her kan du ofte finne informasjon om slekta og om gårder/steder hvor familien har bodd.

Folketellinger i Digitalarkivet
I folketellingene finner du navnene på alle som bodde på et bosted på en bestemt dato. Det betyr at du ofte finner far, mor og barn.

Kirkebøker
Kirkebøker er blant slektsgranskernes aller viktigste kilder. I kirkebøkene finnes dåp, konfirmasjon, vielse og dødsfall.

Still spørsmål - og få hyggelige svar
Det finnes flere elektroniske diskusjonsfora på internett. Her kan du be om hjelp - både helt grunnleggende hjelp og mer avanserte spørsmål.

Meld deg inn i en forening
Som medlem i en slektsgranskerforening eller et historielag treffer du andre som driver med samme hobby. Der får du også hjelp og veiledning.

Skriv ned alle opplysninger du finner
Du tror kanskje at du kommer til å huske det du leser og får høre om dine aner (aner er dine forfedre/-mødre). Det kommer du ikke til å gjøre. Kjøp deg derfor penn og papir med en gang, og gjør det til en vane å notere ned alle opplysninger du finner.

Skriv ned hvor du har funnet opplysningene
Du tror kanskje også at du kommer til å huske hvor du fant opplysningene. Det gjør du heller ikke. Om ett år trenger du å kontrollere om fødselsdatoen til tippoldemor var riktig. Da er det lurt å ha skrevet ned hvor du fant den opplysningen.

Ikke stol på alle kilder
Ikke alt du kommer over av informasjon er riktig. Opplysninger du finner på internett, i slektsbøker eller bygdebøker, er resultat av hva noen andre tror er riktig. Det er ofte ikke det.

Vær systematisk
Som slektsgransker kommer du til å samle haugevis med informasjon. System og orden er derfor viktig.

Lær deg det grunnleggende
Hvis du bruker litt tid på å lære litt om slektsgransking før du starter arbeidet, har du sannsynligvis spart deg for mye dobbeltarbeide.

Ikke bare hva, når og hvor, men også hvordan og hvorfor
Mange slektsgranskere samler på navn, datoer og steder. Senere oppdager de også at de skulle ha funnet ut mer om hvordan og hvorfor begivenhetene oppsto.

Vær ærlig
Ikke skryt på deg kongelige og adelige eller store gårder og pompøse historier. De fleste av oss har småkårsfolk som aner. Ikke gjør historien finere enn den er.

Del kunnskapene med andre
Det er mange som ønsker å få vite om slekten sin. Vær rundhåndet og raus når andre trenger hjelp og informasjon fra deg. Du vil få minst like mye i retur. Slektsgranskere er hyggelige mennesker - vi hjelper gjerne hverandre .

Ha det gøy
Slektsgransking er en spennende og morsom hobby. Den har den fordelen at du kan legge den til side når motivasjonen ikke er på topp, og så kan du ta den opp igjen når krefter og arbeidslyst flommer over. Og du blir aldri ferdig. Det er alltid nye opplysninger og personer å finne. Alltid. Ha det gøy!

ANNONSER: