Utskrift fra slekt.no:


1800-tallet tema i Genealogen

bilde(18.05.07) 1800-tallet er tema i siste utgave av Genealogen, Norsk Slektshistorisk Forenings (NSF) medlemsblad. Bladet inneholder blant annet den fascinerende historien om den enarmede læreren Lars Nilsen i Søgne, som kom fra Sverige og levde et omflakkende og hendelsesrikt liv før han endte opp som lærer på Sørlandet. I tillegg til fagartikler inneholder bladet flere bokanmeldelser og referater.

I tillegg til artikkelen om Lars Nilsen, som levde fra 1841 til 1930, har altså bladet flere andre artikler om 1800-tallet. Historien om Anna Olsdatter er også en historie om en svenske som flyttet til Norge. Hun flyttet fra Holmedal i Sverige til Østfold i 1864. Finn Roaas redegjør for de kilder og det arbeid han har lagt ned for å føre sporene tilbake til Sverige.Redaktør Are S. Gustavsen har funnet et politisk innlegg hans tipp-tippoldefar Herlof Herlofsen Tuft skrev i 1838. Gustavsen har gitt artikkelen tittelen “Fra lokalpolitikkens barndom: En bondes syn på verdige og uverdige trengende i 1838”. Artikkelen viser klart en del viktige forskjeller i datidas samfunn og vårt i dag.(18.05.2007)