Utskrift fra slekt.no:


4,5 millioner kirkebøker digitalisert

bilde(02.01.08) Nå er alle avleverte kirkebøker tilgjengelige i Digitalarkivet. Kirkebøker fra 1623 og fram til ca 1930 er nå tilgjengelige for deg. Riksarkivaren startet i 2005 digitaliseringen. Målet var å gjør jobben innen utgangen av 2007. Nå er 4,5 millioner kirkeboksider digitalisert!

Kirkebøker fra Andebu kirkebok i 1623 og fram til ca 1930 kan du nå lese på din PC. Av personvernhensyn er 1930 satt som grense for hva som legges ut foreløpig.Det var høsten 2005 Riksarkivaren startet digitaliseringsprosjektet som hadde som mål å gjøre alle avleverte kirkebøker tilgjengelig i Digitalarkivet. Nå er i alt 11.500 protokoller digitalisert og indeksert, og hvem som helst kan bla i disse fra sin egen PC.Kirkebøker er en sentral historisk kilde for alle som er interessert i historiske personopplysninger. De kan gi viktige bidrag til forskning i historie, demografisk forskning og medisinsk forskning, og de er blant slektsgranskernes viktigste kilder. Materialet er blant det mest etterspurte i statsarkivene og Riksarkivet.Alle innbyggere er ført inn i kirkebøkene med informasjon om fødsel og dåp, konfirmasjon, vielse og død. Også flytting er ført i kirkeboka.Alle statsarkivene har sammen med Riksarkivet bidradd til at målet om å gjøre alle avleverte kirkebøker tilgjengelig på internett innen utgangen av 2007 ble nådd.(02.01.2008)