Utskrift fra slekt.no:


Bygdebøkene fra Hole på nett

bilde(20.07.06) Hole kommune i Buskerud har publisert digitaliserte utgaver av kommunens bygdebøker på nett. Innholdet i bygdebøkene er søkbart. Kommunen planlegger også å koble teksten om hver enkelt gård til en digital kartløsning. Dermed er Hole kommune langt framme når det gjelder å gjøre lokalhistorie digitalt tilgjengelig. I underkant av 50 bygdebøker er i en eller annen for tilgjengelig på Internett.

Det er tre bind av bygdeboka for Hole som er gjort tilgjengelig som Adobe Reader-filer (PDF-filer). Selve bøkene kan ikke skrives ut, men må leses på skjermen. Ei egen fil med en komplett innholdsfortegnelse kan skrives ut. Alle tre bindene er fullt ut søkbare.Kommunen ønsker til tross for de digitale utgavene at publikum skal kjøpe bygdebøkene i papirutgave. På kommunens nettsider står det at “selv om du nå får en helelektronisk løsning - som gir deg en unik mulighet til et raskt og pålitelig søk - forventer vi at dette ikke blir en erstatning, men et supplement til de flotte bygdebøkene. “Bok er alltid best i hånden”.”Kommunen gjør også oppmerksom på at det hadde blitt dyrere å skrive ut bygdebøkene på en dataskriver enn å kjøpe bøkene fra kommunen.En oversikt fra Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) viser at i underkant av 50 bygdebøker er tilgjengelig på Internett i en eller annen form. Løsningen fra Hole er en av de bedre og brukervennlige som finnes.(20.07.2006)