Utskrift fra slekt.no:


De laaange debattene

bilde(05.01.07) Det finnes mange digitale diskusjonsfora for norske slektsgranskere. De fleste debatter som startes får et kort liv. Etter noen få innlegg stopper debatten. Men det finnes debatter som lever lenge. Vi har funnet noen av de lengste.

Digitalarkivets brukerforum er ett av stedene for de lange debatter. Her er noen av de lengste debattene der:“Kven var Ludvik Holberg sine besteforeldre på far og morsida?” Det spørsmålet stilte Nils Tore Leivdal 9. april 2006. Til nå har det blitt lagt inn 285 innlegg i den debatten, og det har vært nesten 7.000 oppslag på denne debatten. I dag handler debatten om helt andre spørsmål enn Ludvig Holbergs aner.6. september 2003 stilte Arne Kvitrud et spørsmål om Erik Erikson Orm fra Stavanger. Det er snart tre og et halvt år siden det spørsmålet ble stilt. I løpet av disse årene har det blitt lagt inn 253 svar, og saken har blitt lest mer enn 10.000 ganger. Siste svar - foreløpig - ble lagt inn 10. januar 2007. Og debatten handler nå om gamle segl.Debatten over alle debatter på Digitalarkivets brukerforum er debatten om Harald Hårfagre som ane. Eva Lillian Vedahl var ikke klar over hva slags debatt hun startet da hun 24. november 2000 skrev følgende: “Mange slektsgranskere håper vel at de finner kongelig blod i sine aner, men hvor mange er det i Norge som egentlig stammer fra Harald Hårfagre”. Til nå er det skrevet 425 innlegg i denne debatten. Debattinnleggene er lest nesten 22.000 ganger.I fjor var det Ibsen-år. Og spørsmålet om Henrik Ibsens uekte barnebarn har til nå resultert i nesten 200 innlegg og vel 9.000 oppslag.Et annet populært diskusjonsforum er DIS-Norges Slektsforum, men her blir det på langt nær så lange debatter. Dessuten er diskusjonsforumet delt opp i så detaljerte grupper at det er vanskelig å holde oversikten. Spørsmål om slektsdataprogram har alltid vært et populært diskusjonstema i DIS-Norge, men den lengste debatten her kan kun skilte med 22 innlegg og vel 1.200 oppslag. Det er bare småtteri i forhold til Digitalarkivets brukerforum.I tillegg til disse to mer omfattende og generelle foraene finnes det mange mer spesielle diskusjonsgrupper. For eksempel har brukere av slektsdataprogrammet TMG et slikt forum. Der har debatten den siste tiden handlet om oversettelse av det amerikanske begrepet “2nd cousin 2 times removed”. Det har resultert i et titalls innlegg. Også bruker av slektsdataprogrammet Legacy har et eget forum. De fleste spørsmålene som stilles her leses vel 100 ganger, og det dukker opp et par-tre svar. Og slektsdataprogrammene Embla Familie og slekt, og Brother’s Keeper har egne diskusjonsfora hos Rootsweb. Begge disse forumene får vel 100 innlegg i måneden, og de er nyttige verktøy for brukerne av programmene.Det finnes også flere andre norske diskusjonsfora for slektsgranskere, men de fleste av disse er svært små.

(05.01.2007)