Utskrift fra slekt.no:


Digitalarkivet er 10 år

(23.01.08) Digitalarkivet er 10 år! Ved starten i 1998 besto samlingen stort sett av folketellinga fra 1801 og deler av folketellingene i 1865 og 1900. Nå er samlingen langt mer omfattende. I løpet av 10 år det blitt utført nesten 380 millioner søk i arkivene!

Mengden av arkivmateriale har stadig økt, blant annet gjennom bytteavtaler med Registreringssentralen for historiske data, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane og andre. Debattforaene, som første gang dukket opp i 1999, er Norges mest brukte, og mange privatpersoner og foreninger har levert databaser til det såkalte Digitalpensjonatet. Arkivverkets nettpublisering av kirkebøkene har gjort nettstedet enda mer populært. I løpet av de 10 årene har brukerne som nevnt utført nesten 380 millioner søk i databasene, og det er lastet ned 137 millioner kirkeboksider siden oktober 2005, og det er over 10 millioner debattsider.I anledning jubileet publiserer Digitalarkivet flere nye databaser, mange av dem levert av private og foreninger, og flere artikler om erfaringer og tanker rundt Digitalarkivet.slekt.no har tidligere omtalt Digitalarkivet som det viktigste oppslagsverket for norske slektsgranskere. Det er en posisjon Digitalarkivet absolutt forsvarer 10 år etter at det ble etablert.(23.01.2008)