Utskrift fra slekt.no:


Digitalisert personalhistorie for Trondheim

bilde(14.03.07) Trondheim folkebibliotek har digitalisert og publisert Chr. Thaulows “Personalhistorie for Trondhjems by og omegn” fra 1919. I boka omtales ca 1.300 personer som levde i Trondheim og omegn på 1700- og 1800-tallet. Dette kan være en nyttig kilde for deg som driver med slektsgransking i dette området. Den digitaliserte utgaven av boka (skannede sider) er tilgjengelig på Internett. Trondheim folkebibliotek har tidligere digitalisert og gjort tilgjengelig på Internett en rekke andre bøker.

Biblioteket skriver følgende i sin presentasjon av boka:“Dette er ei sentral kilde for alle som er opptatt av personalhistorie og Trondheim! Opphavsmann er Christian Thaulow (1806-1888). I tidlige år hadde han akademiske ambisjoner, men slo siden over på en kremmerkarriere. Fra 1835 med hovedkvarter i den kjente Thaulowgården ved Ravnkloa. Ved siden av forretningene, hadde han sterke, lokalhistoriske interesser. I en mannsalder samla han personalhistoriske opplysninger, som han aldri fikk publisert mens han levde. I Fortale, s. VII-VIII, datert 1876, redegjør han selv for dette livsverket sitt. Først i 1919 ble Personalhistorie gitt ut, av sønnesønnen Christian Thaulow (1864-1930). Av hans Udgiverens forord, s. V-VI, går det fram at han delvis har redigert bestefarens nedtegnelser, og dels supplert dem.Som det går fram, dekker hovedtyngden av materialet personer som har levd på 1700- og 1800-tallet (fram til ca. 1870). Noen av innførslene er kortfattede, anekdotiske og overflatiske, mens andre har mer forskerpreg, er fyldigere og grundigere.”
(14.03.2007)