Utskrift fra slekt.no:


Din slekt på Internett?

bilde(20.01.06) Det kan være mange gode grunner til å publisere slektstreet ditt på Internett. Og nå finnes det mange gode verktøy for å få det til. Vi gir deg en oversikt over noen av måtene du kan gjøre det på.

Men aller først en advarsel:

Før du publiserer slektsdata på Internett bør du tenke deg om. For det første kan personopplysninger om nålevende personer være både juridisk og etisk betenkelig å publisere. For det andre er mange typer informasjon beheftet med opphavsrett. Både tekst, bilder og annet har opphavsrett. Du bør sette deg inn i reglene om dette før du gir deg i kast med publisering av slektstreet ditt.A: Slektsdataprogrammet ditt

De fleste slektsdataprogram har nå mulighet for å lage HTML-sider for å publisere slektstrær på Internett. Som regel finner du funksjonen under Fil-menyen eller Utskrifts-menyen. Se etter et menyvalg som “Publiser til web” eller “Publiser til HTML”. Slektsdataprogrammet lager da fiks ferdige sider for Internett. Som regel kan du selv foreta endringer i utseende, hvilken informasjon som skal publiseres osv.Når sidene er ferdige må du flytte dem til et webområde. Til det bør du som regel bruke et FTP-program. Mer om dette senere i artikkelen.B: Frittstående publiseringsprogram

Tidligere hadde som regel ikke slektsdataprogrammene mulighet for å lage HTML-sider for Internett. Det ble derfor utviklet egne programmer for dette. Disse programmene eksisterer fortsatt, og mange av dem blir videreutviklet og har mange avanserte funksjoner. Derfor kan det å bruke et slikt program være et langt bedre alternativ enn å bruke den innebygde funksjonen i slektsdataprogrammet ditt.Som regel må du eksportere slektsdataene til ei såkalt Gedcom-fil. Den funksjonen finnes i alle anbefalte slektsdataprogram. Det frittstående publiseringsprogrammet bruker så Gedcom-fila for å lage sider til bruk på Internett.De enkleste publiseringsprogrammene lager såkalte statiske HTML-sider. Det betyr at de gjør samme jobben som slektsdataprogrammet ditt kan, men kanskje med litt bedre layout. Eksempler på slike programmer er Ged2HTML og Ged4Web.De mer avanserte - og langt mer spennende - programmene bruker Gedcom-fila for å lage dynamiske HTML-sider. De inneholder langt flere funksjoner enn de enkle programmene. Dessuten tar disse programmene langt mindre plass på webområdet ditt enn programmene som lager statiske sider. Forskjellen er rett og slett at programmene som lager statiske sider gjør ferdig hver eneste nettside på forhånd, mens programmene som lager dynamiske sider lager programmene når en bruker klikker på en lenke til den aktuelle siden.Ulempen med de mer avanserte programmene er at de stiller større krav til deg og til webområdet ditt. Du må rett og slett klare å installere et program på webområdet, og webområdet må ofte ha mulighet for PHP og MySQL. Mer om det nedenfor.Eksempler på slike mer avanserte programmer er phpGedView og The Next Generation.C: Publiser rett på nett

Det er heldigvis hjelp for deg som ønsker en mer avansert publiseringsløsning, men kan lite om det datatekniske. Du har faktisk flere muligheter.De enkleste å bruke - og største i omfang - er selvfølgelig amerikanske. Hos GeneaNet kan du gratis opprette en konto. Dit kan du laste opp ei Gedcom-fil fra PCen din. Da blir det automatisk laget et slektstre på dine egne brukersider. Den som besøker disse sidene kan både bevege seg opp og ned i slektstreet, søke etter personer, se ulike typer statistikk osv. Slektstreet ditt blir tilgjengelig på flere språk (blant annet norsk), og du får ei egen nettadresse til sidene dine. Grunntjenesten hos GeneaNet er gratis, men vær oppmerksom på at enkelte tjenester koster penger.Hvis du ønsker en norsk tjeneste, så kan du f. eks forsøke slektsweb.no. Der kan du bruke programmet phpGedView som er omtalt ovenfor, men slektsweb installerer programmet for deg, slik at du kan ta det i bruk uten å kunne noe om PHP og MySQL og slikt. Du får et brukernavn og et passord, og så er det bare å laste opp ei Gedcom-fil. En slik tjeneste er selvfølgelig ikke gratis, men for 69 kr måneden får du bra med lagringsplass, eget domenenavn (dittnavn.slektsweb.no) og altså phpGedView ferdig installert.Webområde og FTP

For å publisere slektstreet ditt på Internett trenger du et eget webområde. For løsningen under avsnittet “Publiser rett på nett” følger dette med. Velger du å gjøre jobben selv, må du selv skaffe deg et eget slikt webområde. Ofte følger slike webområder med Internett- eller bredbåndsabonnementet ditt. Slike webområder aksepterer ofte bare statiske HTML-sider. Ønsker du å benytte mer avanserte publiseringsløsninger trenger du et webområde hvor du kan bruke PHP og MySQL. Det finnes mange leverandører av slike webhotell, f. eks norske Domeneshop eller danske Surftown. De minste og billigste webhotellene koster ofte ikke mer enn 10 kr i måneden.For å flytte data mellom PCen din og webområdet er det raskest og enklest å bruke et FTP-program. Det er rett og slett et program som flytter datafiler. Det finnes flere gratis slike program, men du trenger litt kunnskap for å sette opp en brukerkonto.(20.01.2006)