Utskrift fra slekt.no:


DIS-Norge nedlegger programvaretesten

bilde(19.05.07) DIS-Norge har i mange år stått for en av verdens beste tester av slektsdataprogram. Nå er programvaretesten nedlagt. Foreningen begrunner det slik: “Vi har kommet til et punkt der vi innser at behovet for en detaljert testing av slektsprogram ikke lenger er noe foreningen skal opprettholde. Hovedgrunnen til dette er at mange program i dag har en tilfredsstillende kvalitet og de er langt bedre enn det som var situasjonen da vi i sin tid startet opp testingen.”

DIS-Norge skal fortsatt teste dataprogram, men da med kun et utgangspunkt: Har programmene god nok kvalitet på import/eksport av slektsinformasjon? Foreningen mener at hvis programmene har det, så kan brukerne enkelt ta med seg allerede registrerte data til andre programmer. Dermed er ikke øvrig funksjonalitet så viktig å teste.Dette er selvfølgelig riktig, men få slektsgranskere har anledning til å teste en rekke programmer for å finne det riktige. Dessuten er det flere programmer du må kjøpe for å få til reelle vurderinger av funksjonalitet og utskriftsmuligheter.DIS-Norge gir nå brukerne følgende råd: • Prøver 2-4 program
 • Legger inn 30-50 relaterte personer med historier og kildehenvisninger

 • Kan du enkelt gjenbruke innlagte stedsnavn og kildedetaljer?

 • Prøver forskjellige rapporter

 • Finner du de rapportene du ønsker?

 • Kommer alle innlagte personer/informasjon med?

 • Har du tilstrekkelig valgfrihet med tanke på layout og innhold i rapportene?

Og DIS-Norge mener det er disse programmene du bør velge blant:

 • Brothers Keeper (norsk språkversjon)

 • Disgen (svenske menyer/brukerveiledning, norske utskrifter)

 • Embla Familie og Slekt (norsk)

 • Gramps (Linux/Windows)

 • Legacy (engelsk)

 • Reunion (norsk språkversjon) Mac OS X

 • The Master Genealogist/TMG (norsk brukerhåndbok kan kjøpes,engelsk innebygd brukerveiledning, norske menyer og utskrifter)


 (19.05.2007)