Utskrift fra slekt.no:


DIS Norge gir ut bok om det å skrive slektsbok

bilde(27.10.09) DIS-Norge gir i disse dager ut bok om det å skrive slektsbok. Boken har fått tittelen Lag slektsbok, Papir - Multimedia - Internett. DIS-Norge har her tatt et viktig grep for å hjelpe medlemmene til å skrive ut eller gi ut bok. Har du som medlem i DIS-Norge bestilt boken mottar du den i posten i løpet av uken.

Målet med boken Lag slektsbok er å stimulere alle til å ”lage slektsbok”. Bokens undertittel, ”Papir – multimedia – Internett”, viser at den ikke bare har fokus på tradisjonelle slektsbøker mellom to permer. Boken gir også en innføring i andre presentasjonsformer så som Internett og multimedia. Målgruppen er alle som har en slektshistorie å fortelle eller de som har samlet etterkommere og og aner og ønsker å dele dette med andre. Tips og råd gis både for skriving av historien og for å komme i gang med egen historie.Veldig mange av DIS-Norges medlemmer bruker data for å lagre sine slektsdata. Mange samler og samler men altfor få skriver ut det de har samlet. I denne boken får leseren en god innføring i de utfordringer det er å skrive ut bok. Artiklene varierer i innhold og omfang.


Boken er bygget opp av frittstående artikler skrevet av ressurspersoner på sine respektive områder. Det er ingen forutsetning at boken skal leses fra perm til perm før man setter i gang, ønsker du å legge slekten ut på Internett er det flere artikler som vil være spesiellt interessante mens man kan vente med å lese andre. Det er skrevet korte omtaler av alle artiklene foran i boken for å gjøre det enklere å finne fram til relevante artikler. Vanlig pris for medlemmer blir kr. 295,- og for ikke-medlemmer er prisen kr. 345,-. slekt.no vil bokanmelde boken i nær fremtid.

(27.10.2009)