Utskrift fra slekt.no:


DIS og NSF skiller lag

DIS-Norge og Norsk slektshistorisk forening (NSF) har de siste årene hatt felles administrasjon. Nå skiller de to lag. Årsaken er at NSF må spare penger. En praktisk skillsmisse har likevel blitt en smule konflikt mellom landets to største slektsgranskerorganisasjoner.

DIS-Norge er landets desidert største slektsgranskerorganisasjon med omtrent 10.000 medlemmer. Lillebror NSF har ca 1.600 medlemmer.Det er NSF som nå har sagt opp avtalen om felles administrasjon. De tjenestene felleskontoret har utført for NSF skal nå gjøres frivillig i NSF.For mange var samling av administrasjonen i DIS og NSF et første skritt på samling av de store slektsgranskermiljøene i Norge. Nå er det arbeidet reversert.På DIS-Norges nettsider er nyheten knapt kommentert. På NSFs nettsider er det flere medlemmer som uttrykker stor glede over at samarbeidet har opphørt. Det viser at det norske slektsgranskermiljøet på langt nær er et felles miljø.Flere medlemmer i NSF uttrykker stor glede over at samarbeidet med DIS-Norge nå opphører. Et av medlemmene i NSF skriver følgende: “Og for seriøse slektsgranskere som er mer opptatt av seriøs slektsgransking enn hvor langt Wirkola egenlig hoppet er denne skilsmissen en gudegave til oss. Vi trenger en forening som forstår hva genealogi virkelig er.”Samtidig er det andre medlemmer i NSF som beklager “skilsmissen”.Og styreleder Rune Nedrud i NSF skriver følgende: “NSF ønsket kun å si opp avtalen fordi den kostet oss for mye rent økonomisk. NSF ønsket ikke opphør av andre samarbeidsprosjekter.”(10.04.2012)