Utskrift fra slekt.no:


Disgen oppdateres

(06.01.05) Det svenske slektsdataprogrammet Disgen blir oppdatert til versjon 8.1 i løpet av våren. Produsenten melder at den nye oppdateringen ikke blir veldig omfattende. Det er snart ett år siden forrige oppdatering av Disgen. Siden den gang har nye personer overtatt utviklingsarbeidet.

Det er den svenske slektsgranskerforeningen DIS-Sverige som utgir Disgen. For noen år siden var Disgen et av de mest komplette slektsdataprogrammene på markedet. Nå er Disgen et “midt på treet”-program. Det er særlig programmets utskriftsmuligheter som gjør det attraktivt. På flere andre områder har programmet lenge vært modent for en kraftig oppdatering.I fjor vår overtok nye personer i DIS-Sverige ansvaret for oppdatering og utvikling av Disgen etter Lasse Blomberg. Det er deres første oppdatering som i løpet av våren blir tilgjengelig. Oppdateringen skal i følge produsenten være gratis for eksisterende brukere.De forbedringene som kommer i versjon 8.1 er blant annet bedre språkåndtering ved utskrift, bedre søkemuligheter og enklere onstallasjon.(06.01.2005)