Utskrift fra slekt.no:


Dick Eastman roser Legacy og Embla

(06.09.04) I siste utgave av det anerkjente Eastman’s Online Genealogy Newsletter (EOGN) kåres de beste gratis dataprogrammene for slektsgranskere. Det amerikanske programmet Legacy og det delvis norskutviklede Embla Family Treasures får beste karakter.

Det er altså gratis dataprogrammer Dick Eastman har vurdert. Han har ikke sammenlignet disse gratis programmene med programmer du må kjøpe. Han skriver allikevel om Legacy at “programmet inneholder alle funksjoner du venter av et slektsdataprogram i dag og hvor kun noen få avanserte funksjoner mangler”.Embla Family Treasures er den amerikanske versjonen av Embla Familie og slekt. Om dette programmet skriver Dick Eastman: “Embla Family Treasures er et kraftig og brukervennlig slektsdataprogram også uten de tilleggene (juvelene, red. anm.) som du må betale for.”I tillegg til disse rene slektsdataprogrammene omtaler og anbefaler Dick Eastman flere andre dataprogram som kan være nyttige for slektsgranskere.Dick Eastmans ukentlige nyhetsbrev har eksistert i mer enn ni år. Det er et av de mer anerkjente nyhetsbrevene for slektsgranskere. Nyhetsbrevet utgis på amerikansk.(06.09.2004)