Utskrift fra slekt.no:


Egen wiki for lokalhistorie

bilde(09.08.08) Norsk lokalhistorie har fått sin egen wiki. Det er Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) som står bak etableringen av dette oppslagsverket. Den videre utvikling av wikien kan blant annet du bidra til. Wikien er nemlig et nettsted hvor hvem som helst, når som helst, kan opprette og redigere sider. En interessant del av lokalhistoriewikien er at en rekke artikler fra Norsk historisk lekisikon er lagt ut. Dermed har du to oppslagsverk i ett.

I siste utgave av Lokalhistorisk magasin, som utgis av Norsk lokalhistorisk institutt, står det blant annet følgende om lokalhistoriewikien:Lokalhistorie og Wikipedia. Det er ikke mange ord i hverdagsspråket som står i sterkere kontrast til hverandre. Det ene assosieres med det trege, det trygge, det solide og det litt innesluttede. Det andre med det raske, det sjansepregede, det lettvinte og det maksimalt utadvendte.Men slike assosiasjoner er fordomsfulle. Lokalhistorien er ikke så treg som mange tror, og Wikipedia er definitivt ikke så sjansepreget og lettvint. Og dessuten er det en viktig fellesnevner: Både lokalhistorie og Wikipedia er sosiale aktiviteter. Begge er basert på et ideal om at alle kan delta.Innenfor norsk lokalhistorie er «alle skal med» et grunnfestet og hederskronet prinsipp. Når vi sier at alle skal med, er det helst innholdet i lokalhistorien vi tenker på. Samtlige personer som har bodd et sted, eller vært underveis

på stedet – enten de har vandret til stedet eller vandret ut av stedet, uansett har de krav på en plass i lokalhistorien. Lokalhistorie er historie på sitt mest demokratiske. Men det demokratiske prinsippet har også gyldighet for deltakelse i lokalhistorien: Alle kan bidra til lokalhistorie. For alle har vi et forhold til et sted eller kanskje til flere steder. Og alle er vi dermed kilder til et eller flere aspekter ved stedets historie – om ikke annet, så er vi primærkilder til vårt eget liv og våre egne opplevelser. Mange av oss har i tillegg store kunnskaper om stedet og om stedets historie, vi kan noe om stedet som peker utover oss selv.
Lokalhistoriewikien inneholder nå vel 3.000 reelle innholdssider. Det er vel 100 registrerte brukere som legger inn stoff. Wikien er inndelt både geografisk og tematisk. Blant annet er det egne temasider om sleksthistorie. Flere lokalhistoriske wiker er allerede flyttet til lokalhistoriewikien. Det gjelder blant annet wikien for Gamlebyen i Fredrikstad.(09.08.2008)