Utskrift fra slekt.no:


Embla AS er konkurs

(15.07.05) Firmaet som utvikler slektsdataprogrammet Embla Familie og slekt er konkurs. Embla AS ba i midten av juni om oppud, og konkursen ble åpnet 22. juni.

Frist for å melde krav i boet er 22. juli. Bobestyrer advokat Hogne Skjerpe i advokatfirmaet Sekse i Stavanger er på ferie. slekt.no har derfor ikke fått vite om de som har betalt medlemskap i Norsk Familiehistorie (tidligere Emblaklubben) har noen rettigheter i boet. Vi har heller ikke fått vite hvor store verdier som finnes i boet.I en e-post til medlemmene i Norsk Familiehistorie skrev tidligere daglig leder i Embla AS, Stein Inge Haaland, følgende:“Private slektsgranskere i Rogaland kunne ikke bare sitte og se på at slektsprogrammet og Norsk Familiehistorie gikk “fløyten” og tok umiddelbart tak i problemet. En kortsiktig eier har vært til en pest og en plage den siste tiden. Til slutt var det nok og styret ba om oppbud. Den kortsiktige eieren la inn bud på boet, noe som viser at de har tro på Embla, men ikke var villige til å vente. Noen entusiaster fra Rogaland kunne ikke bare sitte og se på at alt som var utviklet de siste ni årene bare skulle forsvinne. Heldigvis gikk budrunden i favør av slektsgranskermiljøet og ikke investormiljøet.”
Det betyr sannsynligvis at rettighetene til programvaren Embla Familie og slekt og medlemslisten til Norsk Familiehistorie er solgt. slekt.no har foreløpig ikke fått bekreftet dette hos bobestyreren. Hvis dette er tilfelle er det mulig at videreutviklingen av programvaren fortsetter og at 2005-versjonen blir lansert som planlagt.Embla Familie og slekt er et delvis norskutviklet slektsdataprogram. Programmet har vært svært populært fordi det er norsk og fordi det inntil nylig var gratis. Embla AS skulle tjene penger på å selge programutvidelser, såkalte “juveler”. Konkursen viser at denne forretningsideen ikke var god nok, selv om programvaren var god. I fjor deltok mange av brukerne i en kronerulling for Embla AS. Heller ikke det var nok til å forhindre en konkurs.Det har vært viktig for det norske slektsgranskermiljøet å ha en norsk programvare. Derfor er det en hyggelig beskjed Stein Inge Haaland kunne sende medlemmene i Norsk Familiehistorie. Det er et signal om at Embla Familie og slekt har en framtid i et nytt firma:“Embla AS er dermed konkurs, men alle gamle medlemmer i Norsk Familiehistorie vil bli godt ivaretatt i tiden framover i det nye selskapet. Undertegnede, som startet Embla i 1996, er blitt tilbudt å ta del i det nye firmaet og vil jobbe gratis framover for å få skuta på rett kjøl igjen.Som dere forstår har det vært vanskelig å jobbe med utviklingen av slektsprogrammet og skrive nye artikler til hjemmesidene , men nå ser vi absolutt lys i tunnelen. Neste versjon av programmet er for tiden til testing hos våre Ambassadører, og det ser meget bra ut så langt.Det er en ubeskrivelig god følelse at slektsprogrammet ikke bare forsvant ut i det store intet, og at entusiaster tok saken i egne hender. Det viser at Embla Familie og Slekt og Norsk Familiehistorie er laget av slektsgranskere - for slektsgranskere i Norge!”
  (15.07.2005)