Utskrift fra slekt.no:


En forsmak på neste generasjon slektsdataprogram

bilde(23.12.09) 2009 har vært et rolig år når det gjelder utvikling av slektsdataprogram. Svenske Disgen kom med en oppdatering som bare førte programmet ajour. Både Legacy og TMG har annonsert spennende oppdateringer. Nå rett før jul har Wholly Genes løftet på sløret for å fortelle hva neste generasjon av TMG kommer til å inneholde. Det er spennende nytt.

TMG finnes nå i versjon 7 (siste versjon er TMG 7.04). Produsenten Wholly Genes presenterer nå flere smakebiter på hva TMG 8 kommer til å inneholde.I TMG 8 blir det enklere å utveksle ulike merkelapper (tags) med andre. Både eksport- og importfunksjonaliteten blir bedre. Det betyr at hvis du har laget en merkelapp som heter “Folketelling 1801, kan du lettere utveksle den med andre slektsgranskere som bruker andre slektsdataprogram.Det kommer en ny funksjon som gjør det mulig å tilføye flere personer på en gang. Det kan for eksempel være nyttig når du har registrert en person, og så i ei folketelling oppdager at denne personen har flere søsken.TMG 8 kommer til å få en helt ny rapportgenerator. Den skal ha bedre kontroll over papirstørrelser, marger og skrifttyper. slekt.no har tidligere kritisert TMG for ikke å lage rapporter i ekte RTF-format (altså filer hvor det er mulig i f. eks Microsoft Word å endre formatering av f. eks alle overskrifter globalt for dokumentet. Dette er en funksjonalitet svenske Disgen har hatt i mange år). Det blir spennende å se hvor store endringene i TMG 8 faktisk er.TMG 8 inneholder dessuten en rekke andre større og mindre forbedringer.Det er ikke offentliggjort noen lanseringsdato for TMG 8.(23.12.2009)