Utskrift fra slekt.no:


Endelig!

bilde(11.04.05) DIS-Norges medlemsblad har fått en stor ansiktsløftning. Det har fått nytt utseende, men aller viktigst: Innholdet har tatt et kvantesprang. Slekt og data framstår nå som et meget bra tidsskrift for slektsgranskere. Den nye redaktøren, Tone Eli Moseid, har valgt å velge ‘Lov og rett’ som tema i årets første utgave av bladet. Det er et klokt og interessant valg.

Moseid skriver i sin lederartikkel at det er tydelig at mange slektsgranskere trenger å få bedret sin kompetanse på dette området. Hun skriver at “vi må alle ha et visst nivå av kunnskap om lover og regler som gjelder personvern, som gjelder retten til innsyn i arkivene, og ikke minst de lover og regler som gjelder for den digitale verden…”.En rask gjennomgang av et tilfeldig utvalg norske nettsider med slektsdata viser at lover og regler ofte brytes.I Slekt og data finnes en artikkel om lov og rett på nettet. Der omtales opphavsrettsspørsmål og publiseringsspørsmål. Dette burde være obligatorisk lesing for alle slektsgranskere som skal publisere sine forskningsresultater.Like viktig er reglene om personvern. Også dette temaet har fått bred omtale i bladet. Det samme har slektsgranskeres tilgang til flere typer offentlige arkiver. Og til slutt er det en nyttig artikkel om bruk og publisering av bilder.Det er ikke bare innholdsmessig kvaliteten har økt. Redaktøren har ryddet opp i oppbyggingen av bladet. Først kommer det faglige innholdet, deretter foreningsstoffet. På den måten framstår bladet mer som et fagblad og mindre som et medlemsblad. Det er en bra utvikling. Dessuten har redaktøren heldigvis kastet ut mye organisasjonsinformasjon som medlemmene like gjerne kan finne på foreningens nettsider.Bladet har også fått en ny visuell profil. Den nye profilen er nøktern, men gir et seriøst og ryddig inntrykk. Noen innkjøringsproblemer er det, blant annet er det noe tekst som har forsvunnet. Og for første gang har vi sett et medlemsblad kjemisk renset for foreningens logo.Med denne utgaven av Slekt og data har DIS-Norge fått et medlemsblad med stor faglig tyngde og troverdighet. Vi venter spent på fortsettelsen.(11.04.2005)