Utskrift fra slekt.no:


Segltegninger fra kongehyllingene i bokform

bilde Omsider er den her, den lenge bebudede seglutgaven til Norsk Slektshistorisk Forening. Den skulle egentlig kommet til foreningens 75 års jubileum, men nå nesten ti år forsinket er den utsendt til de som har bestilt den. Ved første gjennomsyn forstår vi at dette har tatt tid, NSF har lagt seg på et høyt faglig nivå, der medlemmene skal få et godt verktøy å arbeide med. Boken utgis som standard i en paperback utgave. Den vil i tillegg være tilgjengelig som innbundet utgave med en god imitert skinninnbinding med omslag.

Seglutgaven har gjengivelser med god kvalitet og registre som er nøye bearbeidet for å gjøre oppslag lett. På NSF sin hjemmeside finner vi: “I boken publiseres for første gang flere tusen avtegninger av segl og bumerker fra fullmaktsbrevene til kongehyllningene i 1591 og 1610. Den dekker også de tidligere norske landskapene i Sverige. Boken har som hensikt å anspore til kunsthistorisk, sigillografisk og heraldisk forskning på et et materiale som ikke er så godt kjent. Boken vil selvsagt også vise de standsmessige og geografiske forskjellene i materialet, vise forskjeller i seglbruk fra 1591 til 1610 og vil dermed kunne gi grunnlag for forskjellige studier av materialet fra mange synsvinkler.Boken vil også indirekte gi en oversikt både over tinglagene i perioden og vise navnebruken i landet. Genealogisk vil boken selvsagt gi nyttig informasjon i form av omskrifter, initialer, monogrammer, bumerker og så videre. Boken vil også utstyres med registre som vil gjøre den brukervennlig som oppslagsverk. Foreningen håper og tror at boken vil være til både hygge og nytte for foreningens medlemmer og andre som måtte bruke den i forskjellige sammenhenger.”

(06.12.2010)