Utskrift fra slekt.no:


Er du arving til den engelske trone?

bilde(21.01.07) Den siste uka har flere norske medier etterlyst mulige arvinger til den engelske tronen. Sannsynligvis er det flere tusen av dem. Og sannsynligvis er etterlysningen en PR-kampanje for markeringen av slaget ved Hastings i 1066. Og nok en gang har journalister kastet seg på en slik PR-kampanje.

Den siste tiden har det dukket opp annonser i britiske, amerikanske, tyske, australske og norske medier med spørsmålet: “Kan du følge ditt slektstre tilbake til 1066? Kan dine forfedre ha krevd retten til den engelske trone?” Annonsene har forårsaket redaksjonell omtale av saken i en rekke medier.1066 var året da normannerhertugen Vilhelm Erobreren invaderte England, beseiret og drepte Harold Godwinson i slaget ved Hastings og besteg den engelske tronen. Harolds sønn og arving Edgar Ætheling (Aetheling) godtok senere Vilhelm som konge. Hvis Vilhelm Erobreren hadde tapt ved Hastings eller senere, kunne England vært et helt annet land enn i dag. Engelskmennene ville trolig da sett på oss skandinaver som sine nærmeste frender og allierte, mener forskeren Nick Barratt i English Heritage.Og det er nettopp organisasjonen English Heritage som står bak annonsene og etterlysningen.English Heritage er kommisjonen for historiske bygninger og monumenter i England. De spør altså dette spørsmålet: “Are you of Edgar the Ætheling’s lineage and believe you have a legitimate claim?” Hvis det er tilfellet kan du ha retten til den engelske trone.Problemet er at Edgar sannsynligvis har titusentalls eller kanskje hundretusentalls nålevende etterkommere. Så krever du den engelske tronen må du nok konkurrere med ganske mange andre. Dessuten er det slik at de fleste nordmenn ikke kan følge anene sine lenger tilbake enn til 1600-tallet. Da mangler du 600 år for å komme til 1066. Norske kirkebøker, som er den viktigste primærkilden for de fleste norske slektsgranskere, begynner først i 1623. Det er kirkeboka for Andebu i Vestfold som er bevart fra 1623. Andre kirkebøker begynner senere. Derfor er det et fåtall nordmenn som kan føre sine aner tilbake til før 1600-tallet.Fordelen med en slik etterlysning og en slik medieomtale er selvfølgelig at den øker interessen for slektsgransking. Men noen ny engelsk tronarving dukker nok ikke opp. Og 6. februar åpner en ny utstilling om slaget ved Hastings i 1066. Og det er markedsføringen av den utstillingen som har fått norske medier til å skrive om denne saken. Det er en god PR-jobb av English Heritage.(21.01.2007)