Utskrift fra slekt.no:


Er du i slekt med en eidsvollmann?
Eidsvollforsamlingen 1814. Det er nå registrert mer enn 45.000 etter de 112 mennene som våren 1814 utformet Norges grunnlov på Eidsvoll. Omtrent 100 slektsgranskere har det siste året arbeide med å finne etterkommerne av eidsvollmennene. Nå kan du sjekke om du er en etterkommer av en eidsvollmann.

Arkivverket skriver på nettstedet eidsvollmenn.no følgende om prosjektet:

Riksarkivaren og DIS-Norge samarbeider om å finne etterkommere til alle eidsvollsmennene frem til i dag og presentere informasjonen på denne siden. I første fase av prosjektet, som varte frem til 31.12.2012 gjaldt det å finne de grunnleggende slektsopplysningene for flest mulig eidsvollsmenn. Prosjektet het da Adopter en eidsvollsmann, og det lyktes å få inn 85 slektstrær, mer eller mindre fullstendige, fra frivillige slektsforskere. Tusen takk til alle bidragsyterne! Av de resterende 112 eidsvollsmenn er 10 barnløse og 12 foreløpig uten etterkommere på siden vår, men vi vet at de har etterslekt.
I andre fase har databasen gjennomgått en viss kvalitetskontroll. Inngifte blant etterkommerne førte til at noen personer var oppført flere steder i basen uten at det kom frem at det dreide seg om en og samme person. Vi har også ryddet opp i det, slik at hver person opptrer bare ett sted i databasen og med alle relevante slektsskapsbånd intakt.
I fase tre som begynner i midten av mai 2013 ønsker vi å få fylt på med så mange etterkommere som mulig, og å få mer informasjon om dem som allerede finnes i basen. Hvis du ønsker å bidra, kontakt .(JavaScript must be enabled to view this email address).


Det betyr at alle som vil nå kan bidra med yttterligere informasjon om de 112 eidsvollmennene.

Ved hjelp av slektsdataverktøyet TNG er det laget en database det er enkelt å søke i. Du kan søke på navn, sted, dato og flere andre parametre.

Så enten du vil finne informasjon eller om du har informasjon, besøk eidsvollmenn.no(16.05.2013)