Utskrift fra slekt.no:


Er du i slekt med en eidsvollmann?
Riksforsamlingen 181417. mai 2014 er det 200 år siden Norge fikk sin grunnlov. Det var de 112 mennene som utgjorde riksforsamlingen på Eidsvoll som vedtok grunnloven. Riksarkivet og foreningen DIS-Norge har de siste årene registrert etterkommerne etter disse 112 mennene. Det er registrert mer enn 60.000 etterkommere. Er du en av dem?

På prosjektets nettsider står det følgende om prosjektet:

Riksarkivaren og DIS-Norge samarbeider om å finne etterkommere til alle eidsvollsmennene frem til i dag og presentere informasjonen på denne siden. I første fase av prosjektet, som varte frem til 31.12.2012 gjaldt det å finne de grunnleggende slektsopplysningene for flest mulig eidsvollsmenn. Prosjektet het da Adopter en eidsvollsmann, og det lyktes å få inn 85 slektstrær, mer eller mindre fullstendige, fra frivillige slektsforskere. Tusen takk til alle bidragsyterne! Av de resterende 112 eidsvollsmenn er 10 barnløse og 12 foreløpig uten etterkommere på siden vår, men vi vet at de har etterslekt.

I andre fase har databasen gjennomgått en viss kvalitetskontroll. Inngifte blant etterkommerne førte til at noen personer var oppført flere steder i basen uten at det kom frem at det dreide seg om en og samme person. Vi har også ryddet opp i det, slik at hver person opptrer bare ett sted i databasen og med alle relevante slektsskapsbånd intakt.

I fase tre som begynner i midten av mai 2013 ønsker vi å få fylt på med så mange etterkommere som mulig, og å få mer informasjon om dem som allerede finnes i basen. Hvis du ønsker å bidra, kontakt .(JavaScript must be enabled to view this email address).

I prosjektet er Riksarkivarens rolle primært å sørge for at dataene blir gjort tilgjengelig og lagret på en betryggende måte. DIS-Norges rolle er primært å administrere innsatsen fra de frivillige. Begge organisasjonene har arbeidet for å legge til rette for god kvalitet på sidene og på mulighet for alle til å bidra, men kan ikke ta ansvar for at all informasjon som ligger på nettsiden er korrekt til enhver tid.


Etter at VG i april 2014 publiserte en mulighet for å søke i databasen ble det i løpet av få uker utført over en million søk.

(30.04.2014)