Utskrift fra slekt.no:


Familiearkiv skal bli bedre

(04.07.03) Det norske slektsdataprogrammet Royal Familiearkiv har mange brukere, men DIS-Norge advarer mot å bruke programmet. De siste dagene har det også versert rykter om at produsenten er konkurs. Produsenten avviser dette, og nå lover han at programmet skal videreutvikles og bli bedre.

I programvaretesten til DIS-Norge advares det mot å bruke Royal Familiearkiv. DIS-Norge skriver: “Import/eksport rutinene har fatale feil, unngå bruk/kjøp inntil feil er rettet”. Lederen for DIS-Norges programvaretest, Ole Bjørn Darrud har skrevet et åpent brev til produsenten av Familiearkiv, Royal Software. I dette brevet skriver Darrud blant annet:Det er kanskje kjent at Familiearkiv ikke kommer spesielt godt ut i denne testen. Det er flere grunnleggende egenskaper som er fraværende/ikke fungerer i programmet. Dette er gjentatte ganger påpekt overfor Geir Bratlie de siste 12-18 månedene uten respons. Det er beklagelig at norske slektsforskere ikke får gode alternativ på norsk.

Som ansvarlig for testingen i DIS-Norge har jeg derfor ikke noe annet valg enn å fraråde slektsforskere å benytte Familiearkiv. DIS-Norge vil med det første fjerne testresultatene ang. Familiearkiv og legge ut en klar advarsel for å unngå at noen skulle la seg lure av Royal Softwares villedende markedsføring på hjemmesiden http://www.royal.no/.

DIS-Norge anbefaler alle brukere av Familiearkiv å finne seg et annet program. En tidligere bruker av Familiearkiv har laget “en nødutgang” slik at nåværende brukere kan få med seg innlagt informasjon over til andre program.
Den siste uka har det også kommet påstander om at Royal Software er konkurs. Påstandene har blant annet dukket opp på DIS-Norges interne diskusjonsforum.Heldigvis kan eieren av Royal Software avkrefte ryktene om konkurs. Han kommer også med løfter om at dataprogrammet Familiearkiv skal videreutvikles. På firmaets nettsider skriver han at “Royal Software drives i beste velgående, og Familiearkiv vil bli videreutviklet”.Det finnes få norske dataprogram for slektsgranskere. Det er derfor positivt at norske firmaer påtar seg oppgaven med å lage norsk programvare. Men vi må stille samme krav til disse programmene som vi stiller til utenlandske programmer. DIS-Norge har påpekt svakheter ved Familiearkiv. Det er bra. Produsenten har lovet å utbedrede manglene. Også det er bra. Så vil høsten vise om Familiearkiv igjen blir et dataprogram som kan anbefales for norske slektsgranskere.(03.07.2003)