Utskrift fra slekt.no:


Family Tree Maker 16

bilde(24.08.06) “Det eneste som er bedre enn Family Tree Maker 2006” står det på nettsidene til produsenten. Nå har Family Tree Maker (FTM) kommet i versjon 16 - altså versjonen etter FTM 2006. Men norske brukere bør sannsynligvis ikke oppgradere foreløpig.

Family Tree Maker (FTM) et et av de mest populære slektsdataprogrammene. Dessverre hadde forrige norske versjon av FTM noen feil i import- og eksportfunksjonene, slik at programmet ikke ble anbefalt av Dis-Norge.Den nye versjonen av FTM er ikke oversatt til norsk ennå. Og den er heller ikke testet av oss. Dessuten er det lite informasjon om den på produsentens nettsider. I følge informasjonen som finnes er oppgraderingen fra 2006-versjonen til 16-versjonen en mindre oppgradering.Hvis du eier en norsk eller internasjonal versjon av FTM 2006 må du foreløpig ikke oppgradere til den nye versjonen. Produsenten har følgende advarsel på sine nettsider: “PLEASE NOTE: Due to differences in the code between the US and International versions of Family Tree Maker, this patch is only available to customers who own the US version of Family Tree Maker 2006.”(24.08.2006)