Utskrift fra slekt.no:


FamilySearch forbedres

Nettsidene til FamilySearch gjennomgår nå en større oppdatering. Målet er å forbedre søkemulighetene. FamilySearch er nettstedet til mormonerkirken. På nettstedet er det mulig å søke i en rekke databaser med nyttig informasjon for slektsgranskere.

Oppdateringen betyr at alt innhold på FamilySearch nå er samlet på ett sted.Nettstedet skriver selv at det nå blir flere søkbare innholdsfortegnelser og flere dokumenter, som alt skal oppdateres hyppigere enn tidligere. Brukerne skal via et enklere søkegrensesnitt få tilgang til mer informasjon enn før. Og det skal nå være nok med ett brukernavn og ett passord for å få tilgang til all informasjon.For deg som bruker av FamilySearch blir sannsynligvis den viktigste endringen at du nå kan søke i flere databaser (arkiver) fra ett sted, og at du i større grad enn tidligere kan skreddersy søk til dine behov.FamilySearch inneholder blant annet mye informasjon fra norske kirkebøker i perioden 1634 - 1927, den norske folketellingen i 1875, en rekke immigrantarkiver i USA og mange andre arkiver fra de fleste stater i USA.(16.01.2011)