Utskrift fra slekt.no:


Finn fram i statsarkivene

bilde(23.06.05) Statsarkivene er nyttige arkiver for slektsgranskere. Her finner du slektsgranskernes hovedkilder, men også en rekke tillegskilder. “Håndbok for brukere av statsarkivene” er ei ny bok som kan hjelpe deg med å finne fram i statsarkivenes til sammen 90.000 meter med arkiver.

De fleste slektsgranskere kjenner til kirkebøker og folketellinger. Disse kildene er stort sett mikrofilmet, slik at du kan låne dem på ditt lokale bibliotek. Både kirkebøker og folketellinger oppbevares på statsarkivene.På statsarkivene finnes også en rekke andre og nyttige tilleggskilder for slektsgranskere. Noen er mikrofilmet, men de fleste finnes kun i originalutgave. Og da må du til statsarkivet for å bruke dem. Skiftedokumenter, sjømannsruller, tingbøker og pantebøker er eksempler på slikt materiale som ikke er eller bare delvis er mikrofilmet.“Håndbok for brukere av statsarkivene” er en veiledning for alle som skal benytte kildemateriale i statsarkivene.Boka omhandler arkiver fra statsforvaltningen fra 1600 til 1990-årene og arkiver fra fylkeskommunal virksomhet 1837-1975. Den beskriver hvilket arkivmateriale som finnes i statsarkivene, hvilken administrativ sammenheng det er skapt i, og hvordan man finner fram i det.De åtte statsarkivene oppbevarer til sammen omkring 90 000 meter arkiver. Med denne boka har publikum fått et oppslagsverk som skal gjøre det lettere å nyttiggjøre seg dette kildematerialet.Forfatteren av boka, Liv Mykland, har vært ansatt ved Aust-Agder-Arkivet og flere statsarkiv. I årene 1987-2001 var hun statsarkivar i Tromsø. Hun leder nå opplæringsvirksomheten i Arkivverket.Vi kommer tilbake med en grundigere omtale av boka.(24.06.2005)