Utskrift fra slekt.no:


Folk på vidvanke

bilde(27.03.07) DIS-Norge har nå lansert en ny tjeneste i sitt Slektsforum. “Folk på vidvanke” er et samarbeide med Norsk Slektshistorisk Forening (NSF), og er en videreføring av Strays. Strays er den engelske betegnelsen på folk vi finner i kildene som ikke har noen naturlig tilknytning til stedet de blir funnet på - og som nettopp derfor er vanskelige å finne for de som leter etter dem. Flere hundre bidrag fra NSF er nå overført til Slektsforum.

NSF har samlet informasjon om flere hundre strays på sine hjemmesider i noen år allerede. Det meste av denne informasjonen er nå overført til forumet “Folk på vidvanke” i Slektsforum. I Slektsforum kan bidragsyterne selv legge inn sine nye bidrag - samt at det er mulig for andre interesserte å kommentere eller diskutere hvert enkelt bidrag, akkurat som ellers i Slektsforum.Nytt i “Folk på vidvanke” i forhold til DIS-Norges øvrige fora er at foreningen har lagt opp til en fast form på bidragene som legges inn.Strays” er altså en engelsk betegnelse som ikke kan oversettes med ett enkelt ord. Man kan kalle dem “omstreifere”, “villfarne”, “forsvunne”, “bortrømte” eller “leilighetsfunn”. I “Folk på vidvanke” er sistnevnte det mest dekkende; “strays” er personer som dukker opp i kilder og litteratur på steder og i sammenhenger hvor man ikke venter å finne dem.Tanken med “Folk på vidvanke” er å notere slike leilighetsfunn, og med det hjelpe andre med å finne aner eller slektninger “på vidvanke”. En setning og et navn fra en fjern kirkebok, rettsprotokoll eller andre kilder kan være det lille som skal til for å nøste opp i et ellers uløselig problem.Kommer du over slike strays/folk på vidvanke bør du legge inn informasjon om dem i Slektsforum.

(27.03.2007)