Utskrift fra slekt.no:


Folketellingen 1910
bilde 1. desember ble folketellingen for 1910 tilgjengelig og søkbar i Digitalarkivet. For oss slektsgranskere er dette et nytt supplement for å finne ut av slekten. Nå kan du sitte hjemme og søke i hele landet og Digitalarkivet har også oppgradert sidene sine.

Oppgraderingen av sidene har ført til at de er blitt enklere å søke i. Sidene fremstår som langt mer innovative og et generellt søk tok ikke lang tid. Folketellingen 1910 i Norge ble avholdt 1. desember 1910. I denne tellingen ble befolkningen for første gang bedt om å oppgi hvilket statsborgerskap de hadde, i motsetning til «undersaatligt Forhold» i 1900. Norge hadde 2 388 278 hjemmehørende innbyggere i denne folketellingen. I henhold til Statistisk sentralbyrå var det ca. 4.9 millioner hundre år etter Tellingen ble klausulert i 100 år og ble derfor først tilgjengelig 1. desember 2010.(01.12.2010)