Utskrift fra slekt.no:


Forbedringer i Disgen

((21.06.06) Det svenske slektsdataprogrammet Disgen har kommet med en etterlengtet oppdatering. Oppdateringen er kun et skritt på veien mot en helt ny versjon av Disgen, men den inneholder flere nyttige og nødvendige forbedringer.

Disgen var for noen år siden et av de beste slektsdataprogrammene du kunne velge. De siste årene har utviklingen av flere andre programmer plassert Disgen lit lengre bak i køen. Allikevel er programmet fortsatt et solid og godt program som har mange tilhengere i Norge.Oppgraderingen til versjon 8.1b inneholder blant annet forbedringer i eksport til HTML (altså for publisering på Internett). Familieoversikten - som er et viktig skjermbilde - har fått bedre visuell utforming, noe som gjør bruken av dette skjermbildet nyttigere. For svenske slektsgranskere (eller norske slektsgranskere med aner eller familie i Sverige) er integrasjonen med noe DIS-Sverige kaller DISPOS nyttig. For de fleste norske slektsgranskere er denne funksjonen uvesentlig.Oppdateringen av Disgen kan lastes ned gratis fra DIS-Sveriges nettsider. Flere brukere har i dag meldt om problemer med installering av oppdateringen. Også vårt første forsøk endte dårlig. Løsningen var å installere selve grunnversjonen på nytt og så legge inn oppdateringen etterpå. De mange feilmeldingene betyr sannsynligvis at DIS-Sverige legger inn en rettet oppdatering i nærmeste framtid.(21.06.2006)