Utskrift fra slekt.no:


Frøyaboka digitalisert

bilde(16.01.07) Stadig flere bygdebøker kommer i digitale utgaver. Nå har øykommunen Frøya i Sør-Trøndelag utgitt bygdeboka fra 1955 og 1970 i digital utgave. Boka kan lastes ned gratis fra kommunens nettsider, og den digitale utgaven er lett å finne fram i.

Mange eldre bygdebøker er utsolgt. Derfor er digitalisering en enkel og god måte å gjøre bøkene tilgjengelig for nye lesere. Dessuten er digitale utgaver lettere å lete i fordi det som regel er mulig å søke i fritekst ved hjelp av en PC.Den digitale utgaven av Frøyaboka er utgitt på samme måte som bygdeboka for Lier. Det er Bygdebokservice i Vestfold som har stått for utgivelsen av begge bøkene. Bygdebokservice publiserer sidene som nettsider, men bakt inn i programmet WebExe. Ved hjelp av det programmet er det lett å bla og søke i sidene. Det er også enkelt å kopiere ut tekst du vil bruke i andre dokumenter.Den digitale Frøyaboka består av en rekke lokalhistoriske artikler og temaer. Dessuten er det omtale av alle gårdene/brukene i kommunen og beboerne på disse i et historisk perspektiv.Bygdebokservice opplyser at mer enn 20 kommuner er i kontakt med dem for å vurdere digitalisering av tidligere utgitte bygdebøker. De to eksemplene som er fullført - Lier og Frøya - tyder på at denne måten å digitalisere bygdebøker på er attraktiv for brukerne.(16.01.2007)