Utskrift fra slekt.no:


Gedcom til glede og besvær?

(07.06.06) Bruker du et slektsdataprogram har du kanskje hørt om Gedcom.  Og kanskje får du bruk for Gedcom hvis du skal utveksle data med andre slektsgranskere. Da er det viktig å vite om ditt dataprogram kan “snakke” Gedcom på en god måte. Du trenger kanskje også Gedcom hvis du vil bytte fra et dataprogram til et annet uten å måtte skrive inn all informasjonen en gang til.

Hvis du skal kjøpe et dataprogram for å lagre slektsinformasjon, bør du kjøpe et program som har mulighet for å eksportere (flytte) informasjon til Gedcom-format. Da kan du ta med deg mesteparten av informasjonen du har lagt inn i et dataprogram til et annet program. Den amerikanske organisasjonen Gentech har laget en sammenligning som viser hvor gode de enkelte dataprogrammene er til å bruke Gedcom.



Gedcom står for GEnealogical Data COMmunications (altså “genealogisk datakommunikasjon”) og er en protokoll (filformat eller en måte å strukturere informasjon på) som er utviklet av Family History Department (FHD) hos mormonerne i Salt Lake City, USA. Tanken bak Gedcom er å lage et verktøy for å utveksle informasjon mellom slektsgranskere.



Det finnes flere ulike versjoner av Gedcom. Det er kun den siste versjonen, 5.5, som sørger for at du får med deg det meste av den informasjonen du har lagret i dataprogrammet ditt.



Selv om Gedcom finnes i flere ulike versjoner, er det bare noen av dem som er “offisielle”. Versjon 4.0 og 5.5 er offisielle, mens versjoner mellom 5.0 og 5.4 er “kladdeutgaver”. Hvis dataprogrammet du bruker bare kan lagre Gedcom-filer i en av “kladdeversjonene” kan du få problemer når du skal importere (hente) en slik fil inn i et annet program.



Versjon 5.5 tar vare på mer av informasjonen du har lagret enn det versjon 4.0 gjør. Men selv om du lagrer slektsdataene dine i Gedcom-format 5.5, så må du regne med å legge inn en del opplysninger manuelt når du bytter dataprogram.



Allikevel: Skal du kjøpe et slektsdataprogram bør du forsikre deg om at dette programmet kan importere (hente) og eksportere (lagre) data i Gedcom 5.5-format. Dermed er du sikret den beste muligheten for å utveksle informasjon med andre slektsgranskere, og du kan ta med deg informasjon til et nytt dataprogram.



(07.06.2006)