Utskrift fra slekt.no:


Er du en geneaholiker?

Er du hekta? Er du avhengig? Klarer du ikke å la være? Må du slektsgranske? Du vil kanskje ikke innrømme det, men du kan være en geneaholiker. På samme måte som alkoholikere er det vanskelig for geneaholikere å innrømme at du er avhengige. Test deg selv i vår “geneaholiker-test”.


  1. Klager du noensinne over at du ikke har samlet nok navn eller datoer?

  2. Besøker du kirkegårder i ferien?

  3. Oppfatter du det å besøke kirkegårder som din ferie?

  4. Leter du etter slektninger i telefonkatalogen når du er på ferie?

  5. Kjefter du ofte på postmannen når han ikke har post til deg?

  6. Starter du alle brev du skriver med "Kjære slektning"?

  7. Når noen spør "hvordan familien har det", så forteller du om forfedre som har vært døde lenge?

  8. Har du bilder av dine forfedre i lommeboka?

  9. Husker du fødselsdagene til dine forfedre, men ikke fødselsdagene til dine søsken?

  10. Når noen spør om du har lest ei god bok i det siste, er da ei kirkebok det beste svaret du kan gi?


Hvis du svarer ja på flere av disse spørsmålene bør du besøke nettstedet du finner lenken til nedenfor.

(13.11.2004)