Utskrift fra slekt.no:


De første slektsgranskere

Tegneren Gary Larson har nå bevist at det har vært drevet slektsgransking helt tilbake til da de første mennesker levde for mer enn 2,5 millioner år siden. Her er “beviset”:Dirk brings his family tree to class.Tegningen fant vi i boka “The Far Side Gallery 3” utgitt av tegneren Gary Larson (ISBN 0-7515-0238-3, Warner Books, London).

Mer autorative kilder kan opplyse at det faktisk er funnet slektsrekker på flate benstykker i Kina. Disse funnene er tidsbestemt til ca år 2.000 før Kristus.I Europa finner vi de første genealogier i det gamle Hellas ca 500 år før Kristus. Romerne overtok interessen for genealogi, og de skapte den første basis for genealogisk systematikk.Interessen for genealogien forsvant i folkevandringstiden (ca 200 - 400 e.Kr), men interessen oppsto igjen ca 600 e.Kr. Franskmennene Gregor av Tours (død 594) og Paulus Diaconus (død 797) blir sett på som Vest-Europas første genealogiske forfattere.

Mens Gary Larson altså mener at de første slektsgranskere eksisterte nesten 2 millioner år tidligere…......(Kilde: Ættegransking - Cato Krag-Rønne)(14.11.2004)