Utskrift fra slekt.no:


Hva skjer med Familiearkiv?

(20.11.04) DIS-Norge advarer mot å bruke Royal Familiearkiv. På produsentens nettsted er det mange meldinger fra frustrerte brukere. Flere brukere har også kontaktet slekt.no fordi de ikke får svar hos produsenten. - Vi skal oppdatere og videreutvikle programmet, sier produsenten i et intervju med slekt.no.

Royal Familiearkiv er et norskutviklet slektsdataprogram. Programmet har mange hundre brukere i Norge. I tester gjort av både DIS-Norge og slekt.no er det avdekket mangler med blant annet import- og eksportfunksjonene. DIS-Norge gikk derfor i fjor til det skritt å advare brukerne mot programmet.I et intervju med slekt.no i juli i fjor lovte produsenten at programmet skulle videreutvikles. Etter det har det vært stille. Så stille at flere brukere har byttet til andre programmer. Og flere brukere har kontaktet slekt.no for å få hjelp til å få kontakt med produsenten.Det er Royal Software, eller rettere sagt enkeltpersonforetaket Bratlies Royal Software, som utvikler og selger Royal Familiearkiv. I tillegg til å lage dette programmet oppgir foretaket på sine nettsider at de lager en rekke andre typer programvare, først og fremst for næringsdrivende. På nettsidene ser det ut som om det er utviklingen og arbeidet med forretningsprogramvaren som har vært viktigst for foretaket det siste året.Men Geir Bratlie, som eier Bratlies Royal Software, lover at også Familiearkiv skal videreutvikles. I en e-post til oss skriver han at “det som først kommer er en revidert utgave med mer komplett Gedcom eksportering. Eksporten i dag er mangelfull mht eksportering av kilder. Foreløpig er det ikke vurdert noen større oppgraderinger mht andre funksjoner i programmet annet enn eventuelt flere rapporter”.På spørsmål om hvorfor mange kunder ikke har fått svar på sine henvendelser til firmaet, svarer Bratlie at “dette er i så fall beklagelig hvis det er kunder som ikke har fått svar på sin hendvendelse. Enkelte perioder i året kan være hektiske, og pågangen stor. Vi forsøker å hjelpe de som trenger hjelp til feil eller brukerhjelp før mindre kritisk brukerstøtte. Om noen har falt utenfor, beklager vi dette”.På Familiearkivs brukerforum er det allikevel mange ubesvarte spørsmål til produsenten. Men brukerforumet er ikke et område Bratlie vil prioritere. “Diskusjonsforumet brukes ikke som et organ til support, men diskusjon brukere i mellom. Dette står også i åpningsskjermen av diskusjonsforumet. Flere av disse henvendelsene som står åpne der har både lagt inn spørsmål i forumet, samt sendt direkte mail til support. Disse blir da svart direkte til brukeren”, skriver Bratlie. Oppfordringen blir da at brukere som ønsker kontakt med Royal Software sender e-post direkte til kundeservice hos firmaet.Han lover at det nå arbeides for å lage en oppgradering som sikrer tilfredsstillende eksport/import til/fra Gedcom. I tillegg lover han flere rapportmuligheter. “Det skal komme et mer avansert etterslektstre med bl.a inngifte. Ellers kommer det bedre kilderapporter, samt utbedringer som ligger på ønskelisten fra brukere”, skriver Bratlie i en e-post til slekt.no.Og om Familiearkivs framtid skriver han følgende: “Så fremt det er brukere av Familiearkiv, vil Familiearkiv fortsette å eksistere og oppdateringer vil komme.”(20.11.2004)