Utskrift fra slekt.no:


Hvem emigrerer hvor?

KartNordmenn emigrerte for hundre år siden stort sett til USA. Det vet vi. Men hvor emigrerer nordmenn i dag? Og hvor kommer immigrantene til Norge fra? Og hvorfra kommer de som bosetter seg på Grønland fra?

En oversikt over immigranter (innflyttede) og emigranter (utflyttede) fra de fleste land i verden kan du nå enkelt se.Oversikten bruker tall som var tilgjengelige i 2007, men den viser likevel noen tendenser som også gjelder nå i 2012.Nettsiden viser at Sverige er landet med flest immigranter og emigranter til/fra Norge. USA er fortsatt et viktig land for emigrasjon fra Norge, men er også et viktig land for immigrasjon til Norge (sannsynligvis pga teknologi og olje). Ellers viser oversikten at mange land i Asia kommer høyt på listen over immigrasjon til Norge, mens vestlige land er høyt på listen over emigrasjon fra Norge.For slektsgranskere viser listen at emigrasjon/immigrasjon har endret seg en del siden slutten av 1800-tallet.PS: Sjekk immigrasjon til Grønland. Mexico topper innvandring. Norge er ikke blant de 10 på topp, men Norge er øverst på emigrasjon…(02.07.2012)