Utskrift fra slekt.no:


Nytt styre i DIS-Norge

bilde(30.04.08) DIS-Norge har hatt årsmøte på Gardermoen. Foreningen, som er landets største forening for slektsgranskere, har fått nytt styre. Foreningen har på årsmøtet vedtatt at ungdommer kan få ett års gratis medlemsskap. Det kan være et godt virkemiddel for å rekruttere ungdommer til slektsgransking som hobby.

Det nye styret i DIS-Norge har følgende sammensetning:  • Torill Johnsen, Oslo (leder - gjenvalg)

  • Espen Berg, Trondheim (styremedlem - gjenvalg)

  • Knut Bryn, Molde (styremedlem - gjenvalg)

  • Bernt Bull, Oslo (styremedlem - gjenvalg)

  • Ivar Jensås, Trondheim (styremedlem - gjenvalg)

  • Arne Langeland, Bergen (styremedlem - gjenvalg)

  • Liv Sølvi Skramstad, Ålesund (styremedlem - gjenvalg)

  • Tore Kristiansen, Kristiansund (varamedlem - ny)

  • Inger V. Kvennodd, Brevik (varamedlem - gjenvalg)

  • Jon Anders Strand, Ottestad ved Hamar (varamedlem - ny)


(30.04.2008)