Utskrift fra slekt.no:


Merk informasjonen din - del 2

(07.05.03) For noen dager siden omtalte vi dataprogrammet GEDmark som merker informasjonen du deler med andre gjennom Gedcom-filer. Selv om GEDmark er et gratis dataprogram er det ikke sikkert du behøver å anskaffe det programmet for å merke informasjonen din. Flere slektsdataprogrammer har samme funksjonalitet innebygd.

Fra Otto Jørgensen, som sannsynligvis er den i Norge som vet mest om slektsdataprogrammet Brother’s Keeper (BK) har vi fått beskjed om at alle BK-versjoner etter 6.1.3 kan gjøre det samme som GEDmark. Otto Jørgensen siterer følgende fra hjelpefilen for BK:“Denne rutinen kan brukes til legge en Generell kilde til en rekke personer. Et typisk eksempel, vil være at du mottar, gjerne i form av en import av en GEDCOM-fil fra andre og du ønsker å markere hvem/hva som er opphavet til disse opplysningene. Dette kan du gjøre med hver enkel person, men ved å kunne legge en og samme opplysning samtidig til en rekke personer, vil denne funksjonen gjøre dette arbeidet lettere. I tillegg vil dette bidra til du også lettere vil gjennomføre en markering av denne kilden, noe som i ettertid vil være til stor glede og nytte.”
Også andre slektsdataprogrammer kan gjøre det samme som GEDmark og BK. For eksempel kan brukere av TMG føye til tilsvarende kilder/signaturer ved å gjøre følgende:Velg menyen Verktøy, Kilderegister, velg kilde og klikk på Global referanse.
Kanskje du trenger GEDmark eller kanskje ditt slektsdataprogram kan gjøre det samme som dette gratisprogrammet. Skal du dele dine slektsdata med andre bør du vurdere om du trenger GEDmark eller ikke.(07.05.2003)