Utskrift fra slekt.no:


Merk informasjonen din - del 1

(03.05.03) Mange slektsgranskere legger ut forskningsmateriale på Internett. Ofte skjer det ved hjelp av Gedcom-filer. Og ofte er det andre slektsgranskere som “stjeler” denne informasjonen. Nå har det kommet et dataprogram som markerer alle data i ei Gedcom-fil med informasjon om opphavspersonen. Dermed gjør du den som bruker Gedcom-filen din mer oppmerksom på at det er dine data han bruker.

GEDmark er et dataprogram som fungerer sammen med Gedcom-filer laget av et hvilket som helst slektsdataprogram. Gedcom er en standard for å flytte informasjon fra et slektsdataprogram til et annet. De fleste slektsdataprogram kan eksportere og importere Gedcom-filer.GEDmark endrer Gedcom-filen du har ved å legge til en kildehenvisning for hver opplysning i filen. Denne kildehenvisningen kan f. eks. være ditt navn, din e-postadresse, din postadresse og/eller ditt telefonnummer. Ditt vanlige slektsdataprogram legger sannsynligvis disse opplysningene inn i Gedcom-filen en gang, nemlig ved å angi hvem som er opphavperson til filen, ikke til hver enkelt opplysning i filen.GEDmark er et gratis dataprogram som du kan laste ned fra Internett. Nedlastingen er på litt over 1 MB. Programmet er enkelt å installere på PCen, og det bruker kun få sekunder på å legge til den informasjonen du ønsker i i Gedcom-fil.(03.05.2003)