Utskrift fra slekt.no:


Nå kan du lete i folketellingen fra 1910

Folketellingen 1910(01.12.10) For første gang på 50 år er i dag ei ny folketelling gjort offentlig tilgjengelig. Fra og med i dag har du tilgang til folketellingen som ble gjort i 1910. I Digitalarkivet kan du nå enkelt søke etter personer, gårder og adresser. Nesten 2,4 millioner personer finnes i denne folketellingen. I motsetning til folketellingen fra 1900 er det i 1910 registrert nøyaktig fødselsdato på alle personer. Derfor er 1910-folketellingen et ekstra godt hjelpemiddel for slektsgranskere.

Folketellingen 1910 har vært utilgjengelig for folk flest i 100 år fordi Stortinget i 1907 vedtok statistikkloven som ga 100 års taushetsplikt for blant annet nasjonale folketellinger. Så mens folketellingen fra 1900 har vært offentlig tilgjengelig siden 1960, tok det altså ytterligere femti år før 1910-tellingen ble offentlig.Arkivverket skriver på sine nettsider følgende om forskjellen på 1900- og 1910-tellingen: • Full fødselsdato skulle oppgis for alle personer, ikke bare for barn under to år som i 1900.

 • Om hjemvendte norsk-amerikanere skulle det gis tilleggsopplysninger som utflyttingsår, hjemflyttingsår, bosted før utflyttingen og siste bosted og stilling i Amerika.

 • Det skulle oppgis om en person var arbeidsledig.

 • Det ble ikke gjennomført noen samtidig jordbrukstelling, men isteden en separat håndverkstelling.

 • Skipsmannskaper skulle oppføres kun for skip i norske havner og farvann, ikke for norske skip i utenlandske havner og farvann.


 • Arkivverket skriver videre følgende om folketellingen i 1910:  Beslutningen om å gjennomføre en ”almindelig Folketælling” i Norge ble fattet ved kongelig resolusjon den 23. september 1910. Datoen ble satt til 1. desember samme år. Tellingen skulle omfatte hele landet, dvs. alle bosteder i bygd og by. I tillegg ble sjøfolk om bord i norske og utenlandske fartøyer i norske havner eller i norsk farvann ført opp i egne skipslister. Tellingen var nominativ, dvs. at hver enkelt person skulle føres opp med navn i tellingslistene. Dette var den sjette folketellingen av denne typen som ble gjennomført i Norge (tidligere i 1801, 1865, 1875, 1891 og 1900). Selve tellingsarbeidet ble påbegynt torsdag den 1. desember og ble fullført et par uker senere.  Tellingen viser at Norge 1. desember 1910 hadde en hjemmehørende befolkning på 2 391 782 personer. I henhold til Statistisk sentralbyrå var det ca. 4.9 millioner hundre år etter.  (01.12.2010)