Utskrift fra slekt.no:


Ny digital utgave av 1801-folketellinga

(16.01.09) Digitalarkivet har publisert en ny utgave av folketellinga fra 1801. Den nye utgaven inneholder både korrektur og bedre systematisering. 1801-folketellinga er nå søkbar for hvert prestegjeld eller som en stor nasjonal database.

Den oppdaterte utgaven inneholder en del korrigeringer, men Digitalarkivet garanterer ikke en full korreksjon av tellinga.De viktigste oppdateringene/endringene er:  • En systematisk gjennomgang av alle bostedsnavn. Disse navnene er kontrollert mot den oroiginale folketellinga.

  • Alle feil som er meldt til Digitalarkivet før 13. juni 2008 er gjennomgått og eventuelt rettet.

  • Gjennomgang av etternavn for kvinner. Blant annet er etternavn som tidligere sto i kommentarfeltet flyttet til etternavnfeltet.

  • Doble fornavn som tidligere hadde _ (understrek) mellom navnene har fått denne understrekingen fjernet.

  • Tellingslistene for Kautokeino er registrert og lagt til.

  • Kjønn er standardisert til M (mann) og K (kvinne).


Databasen er nå søkbar etter prestegjeld eller som en felles database for hele landet.Korrektuararbeidet er gjort av Riksarkivet i 2007 og 2008 ved Frøydis Bryhn Ross under ledelse av Lars Nygaard.(16.01.2009)