Utskrift fra slekt.no:


Ny programvaretest

(09.04.05) De fleste slektsgranskere bruker ett eller flere dataverktøy. For mange er det å velge dataprogram et vanskelig valg. Nå presenterer DIS-Norge en forbedret utgave av sin programvaretest. Dermed har slektsgranskere som skal velge slektsdataprogram fått et bedre og mer nyttig hjelpemiddel. Tidligere har ikke DIS-Norge anbefalt noen program, men nå inneholder programvaretesten både anbefalinger og advarsler.

DIS-Norges programvaretst er blant de mest omfattende og objektive som finnes. Den nye versjonen av programvaretesten omfatter 183 ulike egenskaper ved de enkelte programmene. Dataregistrering, vedlikehold, skjermbilder, utskrifter/rapporter, språk og brukerstøtte er hovedområder som blir vurdert.Testen av hvert enkelt program blir presentert på en slik måte at det er lett for deg å se hva som er de sterke og svake sidene ved hvert enkelt program.Tidligere har DIS-Norge presentert testene uten å anbefale enkelte program. Nå presenterer DIS-Norge fire ulike anbefalinger. Det er  • Anbefalte program (“norsk”)

  • Anbefalte program (engelsk)

  • Andre program

  • Program du bør unngå


  • TMG topper begge listene over anbefalte program. Tre av fire anbefalte “norske” program er av utenlandsk opprinnelse. Bare Embla Familie og slekt blander seg inn i kampen her. Dessverre er to av programmene som ikke anbefales norske.    Selv om testen er blitt mye bedre og mer nyttig, så er presentasjonen på nettsidene faktisk blitt dårligere enn tidligere. Her har DIS-Norge fortsatt en jobb å gjøre, men i sum er testen blitt et mer nyttig hjelpemiddel for slektsgranskere som skal velge dataprogram.    (09.04.2005)