Utskrift fra slekt.no:


Ny utgave av Disgen

bilde(05.06.09) Det svenske slektsdataprogrammet Disgen har kommet i ny utgave. Versjon 8.2 inneholder flere forbedringer når det gjelder karthåndtering, Gedcom-import, publisering på internett og generell brukervennlighet. Oppdatering til versjon 8.2 koster 350 kr for eksisterende brukere.

Disgen har gjennom mange år vært et bra og funksjonsrikt slektsdataprogram. Programmets største styrke har vært utskriftsmulighetene. Disgen er det eneste programmet som skriver ut til “ekte” RTF-format. Det betyr at det er enkelt å endre utskriftene i f. eks Microsoft Word. Programmet tilbyr også utskrifter på en rekke språk.De siste årene har Disgen havnet litt i bakleksa på grunn av manglende oppgradering av programmet.Versjon 8.2 ser ut til å kunne være et godt svar på dette, selv om det ser ut som at det kun er karthåndteringen som omfattes av store endringer.Vi har foreløpig ikke testet den nye versjonen, men informasjonen fra leverandøren tyder på at brukergrensesnittet, menyene og de ulike dialogrutene er betydelig forbedret og nå i enda større grad tilpasset ordinær Windows-standard.Programmet skal ha fått bedre funksjonalitet for både import og eksport til/fra Gedcom. Det er bra, da dette dessverre fortsatt stort sett er den eneste muligheten vi har for å utveksle data mellom ulike slektsdataprogram.I tillegg til en rekke forbedringer er det utført mer enn 100 feilrettinger i forhold til forrige utgave av Disgen.Disgen utgis av den svenske slektsgranskerforeningen DIS. Du må være medlem i DIS for å kunne kjøpe programmet. I tillegg til medlemsavgiften må du betale 750 kr for programmet (nytt medlem) eller 350 kr for oppdatering fra forrige versjon (eksisterende medlem som har kjøpt forrige versjon).(05.06.2009)